STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ MČ PRAHA 20

Ve středu 9. června proběhlo ve Chvalské stodole setkání veřejnosti a zastupitelů se zástupci společnosti SPF Group, s. r. o., kteří pro naši městskou část zpracovali nový Strategický plán na následující desetiletí.
Strategický plán je klíčovým rozvojovým dokumentem. Cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o dlouhodobém socioekonomickém směřování města. Skládá se ze tří celků, z analytické části, návrhové části a implementační části. Součástí dokumentu je Akční plán, který představuje konkrétní investiční záměry na nejbližší období.
Cílem setkání bylo představení dokumentu, který vznikal v průběhu roku ve spolupráci s vytvořenou pracovní skupinou pro tento projekt, dále s odborníky na různá témata jako je doprava, územní rozvoj, školství, životní prostředí a v neposlední řadě s vedoucími odborů úřadu.  Zapojit se mohli i občané, kteří vyplnili dotazník, jak se jim v Horních Počernicích žije, kde vidí nedostatky a kde jsou naopak spokojeni.
Nejvíce se plánovalo v oblasti dopravy a územního rozvoje, zde patří velké poděkování Ing. Pavlu Rittenauerovi, který se celý profesní život zabývá dopravními projekty a plány a Ing. Richardu Měšťanovi, vedoucímu stavebního úřadu, kteří nesou velkou zásluhu na zpracovaném materiálu. Děkujeme také všem ostatním, kteří se na tvorbě podíleli. Dokument je k nahlédnutí na webových stránkách Horních Počernic.

Veronika Jáně, Zdravá městská část

 

Prev MAP pomáhá školám i rodičům
Next Od srpna dojde ke zmírnění protiepidemických opatření v oblasti maloobchodu a služeb