Své znalosti a zkušenosti se budu snažit využít pro Horní Počernice

Své znalosti a zkušenosti se budu snažit využít pro Horní Počernice

Koncem roku byla do funkce tajemnice zvolena Ing. Helena Váňová, která se komunální politice věnuje již přes deset let.

263a8926

Dlouhá léta jste pracovala jako místostarostka a zastupitelka v městě Úvaly. Co vám tato práce přinášela?

Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 2006 s elánem zlepšovat život města Úvaly. Přinášela jsem si sebou zkušenosti z oblasti státní správy a jejího řízení. Má profesní sféra správa a řízení informačních systémů mi poskytla systémový základ pro přípravu a realizaci změn v obecné oblasti řízení procesů městského úřadu a také mi pomáhala při přípravě podkladů při tvorbě Strategického plánu města včetně rozpracování do dílčích akčních plánů na období 5 – 10 let. Mé působení ve funkci místostarostky skončilo v roce 2010. Do dnešního dne jsem aktívním členem zastupitelstva města, kde se snažím vykonávat toto poslání svědomitě a v souladu se svým svědomím. Věnuji se hlavně financím města a v neposlední řadě pozorně sleduji možnosti rozvoje města.

Prozradíte nám, co bylo impulsem k tomu, přihlásit se do výběrového řízení na pozici tajemnice?

Inzerát městské částí Horní Počernice jsem zaregistrovala zhruba sedm dní před vypršením termínu podání. Jak se říká, bylo to jako znamení, které mi v povědomí dalo impulz přihlásit se  do tohoto výběrového řízení na tajemníka úřadu. Oproti roku 2006 jsem získala celou řadu poznatků a zkušeností, a to nejen v řízení informačních systémů potřebných pro samosprávní celky, ale také každodenní práce místostarosty mě učila rozumět potřebám úřadu a potřebám lidí, žijících ve městě. Právě toto kontinuální působení v zastupitelstvu města Úvaly a pak moje pracovní zařazení v organizační struktuře Magistrátu hlavního města Prahy, mi pomohlo v mém rozhodnutí jít a účastnit se výběrového řízení. Moje nabídka využít mé znalosti, zkušenosti a kontakty byla akceptována a já se budu snažit je využít pro potřeby městské částí Horní Počernice.

Co od této práce očekáváte?

Práce tajemníka je práce koordinátora mezi samosprávou (starostou, místostarostkami, radou a zastupitelstvem) a zaměstnanci úřadu. Pro samosprávu městské částí bych ráda byla právní a realizační základnou při naplňování jejích volebních programů a vizí, v souladu s platnou legislativou.

Pro  zaměstnance  úřadu bych ráda vytvořila příjemné pracovní  prostředí  a zázemí při plnění náročných úkolů.

Ráda bych, aby duch porozumění, pohody a usměvavých tváří doprovázel každého občana, který bude potřebovat pomoc, radu nebo jen vlídné slovo.

Naplňuje mě každodenní kontakt s lidmi. Práce tajemníka úřadu je práce s lidmi a pro lidi, a to bych chtěla vykonávat dle mého vědomí a svědomí dobře.

Zatím jste na úřadě teprve pár týdnů, splnila zatím tato pozice vaše očekávání?

Za těch pár týdnů, které jsem prožila ve své pozici, jsem nezaznamenala větší odchylku od mých představ v této mé roli. Poznávám území, které mě udivuje svou krásou a péčí, která je mu věnovaná od všech.  Poznávám a obdivuji pracovní úsilí a nasazení dnešního vedení města. Jim patří vřelé díky za pozitivní změny, které jsou vidět, ale také  nejsou na první pohled vidět.

Na hodnocení, zda pozice tajemníka městské částí Horní Počernice splnila mé očekávání, je dnes brzo. Zhruba za rok budeme moudřejší. Možná to bude výzva k dalšímu rozhovoru.

Jak ráda trávíte svůj volný čas?

Nejraději ze všeho mám pohyb v přírodě, procházky a cestování. Vzhledem k tomu, že moje rodina žije v rodinném domku, je péče o zahradu a její okolí ne jen nutností, ale také radostí. Ráda si přečtu dobrou knížku, poslechnu si příjemnou hudbu, anebo ráda navštívím kulturní zařízení. Asi se zdá, že mé koníčky  jsou rozsáhlé, ale relaxaci si volím podle momentálního stavu duše a těla.

Prev Další napadení divočákem
Next Únor v DDM

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment