Světový den bez tabáku připadá na 31. květen. Letos je tématem odvykání kouření

Světový den bez tabáku připadá na 31. květen. Letos je tématem odvykání kouření

Světový den bez tabáku vyhlašuje WHO od roku 1988 vždy na poslední květnový den, tedy 31. května. Každý rok má tento den i své téma, letos to bude odvykání kouření.

  • Celosvětově existuje kolem 1,3 miliardy kuřáků
  • 8 milionů lidí letos v důsledku kouření předčasně zemře, z toho 1,2 milionu v důsledku pasivního kouření.
  • Většina kuřáků by si přála přestat, ale jen zhruba jedna třetina má přístup k účinné léčbě.

Světový den bez tabáku se letos zaměřuje na podporu lidí, kteří chtějí přestat kouřit. Letošní kampaň napomáhá vytvořit zdravější prostředí, které je zároveň příznivé pro odvykání kouření. Kampaň prosazuje vytvoření silných a účinných politik pro odvykání kouření; lepší přístup k odvykacím službám; zvyšování povědomí o taktice tabákového průmyslu a umožnění úspěšných pokusů o odvykání kouření prostřednictvím iniciativ „quit & win“. Úspěšné snížení užívání tabákových výrobků musí řešit výzvy jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Kuřáci potřebují účinné služby, které jim pomohou s tímto návykovým chováním skončit,“ říká Dr. Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

Užívání tabáku zatěžuje nejen kapsy kuřáků, ale především ekonomiku států – nejsou to jen výdaje za zdravotní péči, ale především za ztrátu produktivních let. Tyto výdaje se odhadují na 1,4 trilionu USD. Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku doporučuje ve článku 14 implementaci léčby závislosti na tabáku do všech složek stávajících zdravotních systémů. Tento právně závazný dokument WHO ratifikovala ČR v roce 2012.

Většina případů rakoviny plic, až 80 % pacientů, je bohužel diagnostikována pozdě, kdy už léčba obvykle nevede k úplnému vyléčení. Její časná detekce je proto naprosto zásadní. MZ na podnět České pneumologické a ftizeologické společnosti připravuje spolu s dalšími odbornými společnostmi program včasného záchytu tohoto onemocnění – je určen pro kuřáky s vykouřenými nejméně 20 balíčkoroků (tedy 20 let 20 cigaret denně) včetně kuřáků bývalých. Už jen existence tohoto programu by mohla být motivací k odložení cigaret pro ty, co to ještě neudělali., informovala prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN.

„Málo uváděnou skutečností je, že kouření může snížit účinnost celé řady léků. Léky na úzkost, deprese a ředění krve fungují u kuřáků hůře. Kromě toho kouření zvyšuje nebezpečí vzniku cévních uzávěrů při užívání antikoncepce a bylo prokázáno, že potravinové doplňky s beta-karotenem u kuřáků zvyšují výskyt plicních nádorů. Kouření tak přináší další významné problémy při nastavování již tak komplikovaných léčebných režimů,“ uvedl PharmDr. Jan Hartinger, PhD, z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN.

Většina kuřáků časem zjistí, že přestat kouřit zdaleka není tak jednoduché jako bylo začít. Za život mívají v průměru několik desítek neúspěšných pokusů, v průměru necelý jeden (0,8) každý rok – to jednak snižuje sebevědomí, ale na druhou stranu je může potěšit, že nejsou neschopní, ale zkrátka závislí, že jsou typickým kuřákem. „Z každého pokusu je třeba se poučit: co pomohlo a co naopak vedlo zpátky k cigaretě a podle toho se příště zařídit. A když se nedaří přestat, je dobré vyhledat odbornou pomoc, která úspěšnost významně zvyšuje. Každopádně kuřákům vzkazuji: Nepřestávejte přestávat! uvádí prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN.

V současné době může být motivací i skutečnost, že kuřáci mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu i úmrtí v případě onemocnění covid-19.

Odborné zdroje pro odvykání kouření:

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku WWW.SLZT.CZ, kde je telefonní linka pro odvykání 800 350 000, kontakty na více než 40 specializovaných center pro závislé na tabáku, kolem 200 lékáren poskytujících poradenství, několik mobilních aplikací v češtině zdarma a další pomoc.

Webová stránka www.koureni-zabiji.cz.

Zdroje pod Světovým dnem bez tabáku:

Kampaň WHO https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021

Publikce ‘More than 100 reasons to quit

Zdroje pro odvykání https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021/quitting-toolkit

Otázky a odpovědik e-cigaretám https://www.who.int/news-room/q-a-detail/how-to-quit-e-cigarettes

Video WNTD 2021 video

Více informací https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco

Aplikace WhatsUp s chatem pod WHO: https://api.whatsapp.com/send/?phone=41798931892&text=quit&app_absent=0

 

Prev V ČERVNU SE NA TÝDEN UZAVŘE MOST VE ŽLÍBKU
Next Od pondělí se otevřou vnitřní prostory restaurací a bazény