Talentové zkoušky pro Základní uměleckou školu

Talentové zkoušky pro Základní uměleckou školu

Základní umělecká škola vyhlašuje přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022. Do přípravného a základního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky a na doporučení přijímací komise. Přípravné studium je od 5 let a základní studium od 7 let věku.

 

Upozornění – nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky v online přihlášce ke studiu na stránkách www.zus-hp.cz v oddíle „Dokumenty“ „Přihláška ke studiu“.

Hudební obor – talentová zkouška obsahuje základní přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Každý uchazeč zazpívá jednu lidovou píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení uchazečů bude provedeno až po ukončení všech termínů přijímacích talentových zkoušek.

Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje, zpěv sólový a sborový.

 

Zkoušky se konají ve čtvrtek 3. června, v pátek 4. června a v úterý 8. června 2021, vždy od 14.00 do 18.00 hod.

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 1899/30 v učebně č. 2,

v budově ZUŠ Černý Most, Generála Janouška 1060 v učebně č 9

a v budově ZUŠ Hostavice, Baštýřská 67 v učebně č. 1.

 

Výtvarný obor – talentová zkouška obsahuje kresbu tužkou a malbu akvarelem na zadané téma. Uchazeči si mohou s sebou přinést i práce vytvořené doma v poslední době.

 

Zkoušky se konají v pondělí 7. června a v úterý 8. června vždy od 14.00 do 18.00 hod. v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299 v učebně VO (přízemí budovy MŠ)

a v budově ZUŠ Černý Most, Generála Janouška 1060 v učebně č. 8.

 

Literárně dramatický obor – talentová zkouška probíhá formou pohovoru.

 

Zkoušky se konají v úterý 8. června od 14.30 do 16.00 hod.

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299 v učebně LDO (2. patro budovy MŠ) a v úterý 8. června od 16.45 do 18.15 hod v budově ZUŠ Hostavice, Baštýřská 67.

 

 

Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí, u zástupkyně ředitele Iriny Likiny, nebo na www.zus-hp.cz.

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 25. června odpoledne na nástěnkách a na webových stránkách školy.

 

Prev Poděkování za dlouholetou práci pro Horní Počernice
Next Ministerstvo zdravotnictví snižuje maximální cenu testů na covid-19 pro samoplátce