TVOJE CESTA ONLINEM

TVOJE CESTA ONLINEM

Zveme vás na velmi zajímavý a oblíbený seminář, který pro naši městskou část organizuje Policie hl. m. Prahy.

 

Online_seminar_A4_V_v1
Prev Chvalská škola
Next Příběhy našich sousedů – setkání s panem Milanem Herianem