Týden otevřených dveří

Týden otevřených dveří

Od 30. 5. do 3. 6. zveme všechny na týden otevřených dveří v našem DDM.

Přijďte se k nám podívat přímo do výuky kteréhokoliv z kroužků. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník kroužku. Snáze si poté vyberete ten vhodný pro vaše děti, nebo i pro sebe na následující školní rok. Prosíme o respektování začátku a konce výuky.

Prev Závazné stanovisko EIA k záměru "Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy"
Next POHÁDKOVÝ LES s Mumrajdou