Učíme (se) distančně

Učíme (se) distančně

Jsou to již dva měsíce, kdy jsme my, pedagogové, i naši žáci opustili školu. Tentokrát ale nebyly důvodem letní prázdniny, naopak – místo odpočinku se před nás postavily mnohé výzvy. Dnes už můžeme říct, že jsme se s nimi dokázali popasovat se ctí.

Diskuzní prostor, který nám skýtá platforma Teams, umožňuje sdílení dobrých zkušeností i kolegiální pomoc v případě jakýchkoli nesnází. Za poslední týdny jsme se posunuli od „pouze“ distanční výuky a porad vedení k dalším aktivitám, které jsou běžnou součástí školního života. Probíhají tak pravidelné videoschůzky předmětových komisí, sešla se pedagogická rada, ve své práci pokračuje školní preventivní tým a za obrovského zájmu žáků – zúčastnilo se jich víc než osm desítek – proběhla i žákovská rada.

Zvládli jsme i dotazníkové šetření, které z pohledu pedagogů a především žáků hodnotilo distanční výuku. Potěšujícím zjištěním je to, že studenti jsou s distanční výukou spokojeni, přesto se někteří z nich těší na výuku klasickou, protože osobní kontakt se spolužáky i učiteli jim velmi chybí. Mnozí z nich se ale lépe naučili hospodařit se svým časem a organizovat si povinnosti, což se jim v budoucnu bude nepochybně hodit, ať při studiu na vysoké škole, v zaměstnání nebo v osobním životě.

V současné době se připravujeme na další karanténní krok. Od 11. května bude podle vládního nařízení umožněna žákům čtvrtých ročníků kontaktní příprava na maturitní zkoušku v menších skupinách. Všechny hygienické i organizační podmínky jsou splněny, a tak se naši maturanti mohou hlásit na připravené konzultace. I nadále však upřednostňujeme distanční přípravu a konzultace online.

I učitelé vnímají, že ani Teams osobní kontakt nenahradí, a tak se cyklonadšenci z řad pedagogů po uvolnění pravidel, tedy v době, kdy se mohlo sejít deset lidí, vypravili na výlet na kolech. Věříme, že další aktivity, které utužují náš kolektiv, na sebe i díky uvolnění pravidel nenechají dlouho čekat.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev Znovuotevření DDM
Next Radost v době pandemie