UKONČENÍ PROCESU EIA NA ROZŠÍŘENÍ VÝROBY BASF

UKONČENÍ PROCESU EIA NA ROZŠÍŘENÍ VÝROBY BASF

Společnost BASF Stavební hmoty plánuje navýšení kapacity výroby v Horních Počernicích. V této souvislosti obdržel Úřad MČ Praha 20 ve druhé polovině prosince loňského roku informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“.

Dnes převzal odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 dopis z oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru ochrany prostředí MHMP (dále jen „orgán EIA“), v němž se konstatuje, že orgán EIA obdržel od oznamovatele (tj. společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika) žádost o ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Na základě této žádosti orgán EIA proces ukončil ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Veškeré materiály k záměru se nachází na portále www.cenia.cz/eia pod kódem záměru PHA1087.

 

Věra Bidlová, OŽPD

ukonceni-procesu-eia
Prev Pomoc lidem z domu v Chodovické ulici
Next Na kus řeči se starostkou - Středa 13. února mezi 14 – 18 hodinou