Ukončení projektu MAP III

Ukončení projektu MAP III

Projekt MAP III vzdělávání MČ Praha 20 na konci roku 2022 skončil. Po svém prodloužení trval celkem 16 měsíců a i bez podpory implementačních aktivit představoval projekt MAP významnou podporu pro školství v naší městské části.

Podařilo se nám například před rokem v rámci analytické části projektu uskutečnit dotazníkové šetření spokojenosti rodičů dětí a žáků z MŠ a ZŠ týkající se zhruba 20 nejdůležitějších aspektů výuky a provozu na školách, v němž jsme se zaměřili i na spokojenost s on-line výukou po dobu uzavření škol z důvodu pandemie COVID-19. Podobná dotazníková šetření byla realizována již v letech 2016 a 2019 v rámci projektů MAP I a MAP II, což nám dalo možnost srovnání.

Jsme rádi, že zvláště v tomto pro naše školy složitém období, kdy se potýkaly se začleňováním ukrajinských žáků, je mohl projekt MAP podpořit. Například v rámci setkávání pracovních skupin MAP jsme uspořádali sdílení zkušeností s ukrajinskými pedagogy. Věříme, že i díky tomuto malému přispění projektu MAP tuto výzvu naše školy úspěšně zvládnou.

Pracovní skupiny MAP se intenzivně scházely po celý rok 2022 a jejich členové pracovali na návrhu aktivit do nového místního akčního plánu vzdělávání. Tyto navržené aktivity budou na jaře letošního roku použity při zpracování žádosti v rámci nové výzvy na akční plánování v území Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). Plánovaný projekt MAP IV, jež by měl zahrnovat právě tyto navržené implementační aktivity, by měl být realizován od začátku příštího školního roku.

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích kontaktujte nás prosím na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Autor: Projektový tým MAP III

Prev Únor v DDM
Next Lyžařský kurz v Rakousku