Unie komunitní energetiky představuje návod pro starosty, jak v obci zřídit solární elektrárnu

Unie komunitní energetiky představuje návod pro starosty, jak v obci zřídit solární elektrárnu

Návod Jak na solární elektrárny v obci vypracovali členové zájmového sdružení UKEN společně se starosty, kteří již vlastní energie vyrábí a externími odborníky se zkušeností s instalacemi fotovoltaických elektráren, jejich plánování a provozem. Jak tedy nejefektivněji a prakticky postupovat?

 

Průzkum dat jako základ pro výběr nejvhodnějšího místa pro instalaci elektrárny

 

Prvním krokem na cestě za vlastním energetickým projektem je stanovení si energetické bilance, kterou tvoří spotřeba energie v budovách a potenciál výroby energie. Získáte tak souhrnná data o potřebách zásobování obce elektřinou a teplem a odhalíte možnosti, kde a jak si energii můžete vyrábět sami. Vzhledem k tomu, že členská základna budoucího energetického společenství může zahrnovat i jiné aktéry než samotnou obec, je potřeba zmapovat spotřebu nejen u obecních budov, ale také na straně domácností a místních podnikatelů. O data o spotřebě můžete požádat u místních dodavatelů energie a využít i data ze sčítání lidu, domů a bytů, kde najdete údaje o spotřebě domácností. V současné době se nejvíce vyplatí instalovat fotovoltaickou elektrárnu (FVE) na budovy s vysokou spotřebou elektřiny, aby docházelo k maximální míře přímé spotřeby v objektu.

 

Odhalte potenciál pro výrobu energie

 

Nejčastější, nejjednodušší a investičně nejlevnější je FVE na střeše budovy. Ředitel společnosti EkoWATT a člen sdružení UKEN Jiří Beranovský radí: „Vytipujte si dva, tři objekty, kam umístíte fotovoltaickou elektrárnu a pusťte se do toho. Zkuste si to na menším projektu a poté pokračujte dále. Je to snadné a nikdo jiný to za vás neudělá.” Pro počáteční vyhodnocení technického potenciálu střech, kam lze umístit panely si vystačíte i se serverem mapy.cz.

 

Zajistěte si potřebná povolení s předstihem

 

Následuje zajištění si potřebných povolení, např. vyřízení smlouvy o připojení do distribuční sítě a v některých případech i získání stavebního povolení a územního rozhodnutí. O připojení k distribuční soustavě požádejte jejího regionálního provozovatele s předstihem, neboť čekací doba se pohybuje v rozpětí od 3 týdnů do 2 měsíců. I proto, že k zahájení projektu je nutné získat volnou kapacitu distribuční sítě, doporučujeme řešit smlouvu o připojení přednostně.

 

Naplánujte financování projektu

 

Hlavní výzvou bude pravděpodobně financování. Existují ale dotace např. z Modernizačního fondu, které pokryjí až 75 % investice a banky dnes na zelené investice poskytují zpravidla zvýhodněné úvěry. Nedílnou součástí pro správné hospodaření s financemi je zjištění návratnosti investice. Při té započítejte vstupní a provozní náklady a předpokládané množství získané energie. Při současných cenách energie a technologií přesahuje délka životnosti FVE, která je minimálně 20 let, dobu návratnosti. Ta se po získání dotace pohybuje okolo 5 let. Návratnost investice by ale neměla být tou jedinou motivací obce – jde především o zajištění energetických potřeb a obce a jejich obyvatel.

 

Budoucí příjem z provozu elektráren

 

I přesto, že výkupní ceny elektřiny postupně rostou, nejvíce se stále vyplácí projekty, které v maximální možné míře pokrývají vlastní spotřebu budovy nebo spotřebu sousedních budov s přímým vedením. Oblast energetiky ale postupně míří směrem k obnovitelným zdrojům a decentralizaci v podobě tzv. komunitní energetiky, díky níž by obce a lidé mohli energii vyrábět a také ji distribuovat navzájem mezi sebou. Tato nová pravidla se součástí energetického zákona stanou pravděpodobně do konce roku 2022 s účinností v průběhu roku 2023. Brzy se tak více vyplatí přebytky energie, které obecní budovy nezvládnou spotřebovat, sdílet či prodávat v místě za výhodnější cenu, než kterou nabídne obchodník s elektřinou.

 

Obecní energetická společnost usnadní řízení provozu elektrárny

 

Založení nové nebo využití stávající obecní právnické osoby, která bude energetické portfolio spravovat vám ulehčí mnoho práce. Zjednoduší a sjednotí vám procesy řízení, vyhnete se zdlouhavému hlasování na zastupitelstvu obce o provozních záležitostech a částečně odbouráte i administrativní zátěž. Může se jednat o příspěvkovou organizaci, spolek či družstvo anebo společnost s ručením omezeným či akciovou společnost.

 

Komunikace vašeho záměru jako stěžejní prvek pro úspěch 

 

Obecní projekt obnovitelných zdrojů se může stát základem pro komunitní energetiku a vznik energetického společenství. Velmi důležitým, ne-li stěžejním prvkem celého procesu, je proto komunikace vašeho záměru. Na obecní úrovni je dobré záměr komunikovat radě či zastupitelstvu města a jednotlivým odborům stejně jako široké veřejnosti. Právě občané se mohou do projektu sami zapojit jako investoři v momentě schválení legislativy. Je tak proto dobré je z procesu nevynechat a informovat je o příkladech z jiných obcí, kde již s obnovitelnými zdroji energie pracují.

 

Jaké dlouhodobé kroky můžete připravovat? 

 

Další kroky v návodu jsou dlouhodobého charakteru, které lze provádět paralelně a nepodmiňují realizaci jednoduchého projektu obecní solární elektrárny. Patří mezi ně zpracování územní energetické koncepce (ÚEK), která zahrnuje do kalkulací a projekcí všechny zdroje energie, které obec využívá. Koncepci si můžete buď zpracovat sami s využitím kapacit obecních úředníků, nebo si najmout externího dodavatele. Po zpracování ÚEK je vhodné si najít energetického specialistu, který navržená opatření převede do konkrétních projektů.

Prev Informace z radnice
Next Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách