Upozornění pro držitele psů v Horních Počernicích

Upozornění pro držitele psů v Horních Počernicích

Připomínáme, že splatnost místního poplatku ze psů je 31. 3. 2023. Složenky na úhradu místního poplatku ze psů již nejsou zasílány.

Platbu můžete provést na pokladně Úřadu městské části Praha 20 nebo bezhotovostním převodem na účet MČ Praha 20, č. 107-6787610247/0100, vedený u Komerční banky, a. s. Vždy uvádějte příslušný variabilní symbol.

Eva Zborníková, místní poplatky, Odbor ekonomický

Prev Čtu, čteš, čteme
Next Informace k dopravě v Horních Počernicích