Úspěchy žáků ZUŠ v celostátních soutěžích

Ve dnech 29. 4. až 1. 5. 2022 se konalo celostátní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR

v sólovém a komorním zpěvu. Eva Chlebková z pěvecké třídy Šárky Mistrové

získala 2. cenu v VII. kategorii.

Šárce Mistrové děkujeme za skvělou přípravu a Martině Hudáčekové za výborný klavírní doprovod.

Ve dnech 19. až 22. 5. 2022 se konalo celostátní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR

ve hře na dechové nástroje. Matěj Bujalka ze třídy dechových nástrojů Jana Triebenekla získal 1. cenu v VIII. kategorii ve hře na tenor.

Damián Koucký ze saxofonové třídy Pavla Fiedlera získal 2. cenu v IX. kategorii ve hře na saxofon.

Děkujeme Janovi Triebeneklovi a Pavlovi Fiedlerovi za skvělou přípravu

a Nadě Golubničaji za výborný klavírní doprovod.

 

Blahopřejeme soutěžícím k velkému úspěchu!!!

 

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Prev Červen v DDM
Next ZÁPISY DO KURZŮ na rok 2022/23