Úspěšná sezóna našich cykloturistů

Úspěšná sezóna našich cykloturistů

Po letošním rozpačitém jarním období, kdy nás několikrát zradilo deštivé počasí, se nám podařilo od konce prázdnin přece jen letošní bilanci kolovýletů naší seniorské skupiny poněkud vylepšit. A ty čtyři pozdně letní kolovýlety se opravdu vydařily. Za celých devět let, co cyklokroužek seniorů organizujeme, nepamatuji tak bohatou účast, jako na posledních čtyřech výletech. První se konal ještě poslední srpnový den, počasí bylo velmi příznivé.

Jeli jsme po proudu Labe a nefoukal nám do tváře obvyklý severozápadní vítr. Po oblíbené cyklostezce přes Zeleneč a Toušeň jsme uháněli po levém břehu Labe až do Kostelce n. Labem. Odtud jsme jeli dál poněkud do vnitrozemí a zastavili jsme se až v báječné hospodě Na Pekárně v Čakovičkách. Po náležitém posilnění jsme pak směrovku otočili a přes ctěnický zámecký areál jsme se vrátili domů. Počet účastníků tohoto výletu překonal všechny naše rekordy – jelo nás jedenáct a ujeli jsme 54 km! Další výlet na kolech se konal už v září, byl letos v pořadí osmý a vyrazili jsme tentokrát na Okoř. Po srazu ve Veleslavíně jsme vyrazili v počtu devíti přes Šárecké údolí, Nebušice a Tuchoměřice až k památné zřícenině hradu Okoř. Z Okoře jsme se pak vydali zpátky ku Praze přes Roztoky, Tiché údolí a přívoz do Klecánek. Jelo nás devět a ujeli jsme každý průměrně 55 km. Třetí cyklovýlet nás zavedl až na Kutnohorsko, kam jsme dorazili vlakem po kolínské trati. Z kutnohorského nádraží jsme stoupali podél Vrchlice a jejích krásných a romantických mlýnů až k přehradě na této říčce a dál pak do Malešova, kde jsme si připomněli chytré Žižkovo vítězství nad Zikmundovými vojsky v roce 1424. Cestu jsme skončili na rozvalinách hradu Sion. Jelo nás tentokrát sedm a ujeli jsme zase kolem 55 km. A zatím poslední letošní výlet se konal v úterý 3. října. Vyrazili jsme opět s pomocí vlaku a ze stanice Praha – Radotín jsme pak už šlapali hezky podle Berounky až do Dobřichovic. Pak ovšem následoval náročný výšlap přes Karlík a Mořinku ke známému lomu Amerika. Dolů jsme to vzali přes Mořinu do Karlštejna, kde jsme poobědvali. Pak jsme pokračovali přes Srbsko až do Berouna a odtud zpátky vlakem. I tento čtvrtý, letos desátý cyklovýlet přinesl přes 55 km a jelo nás zase devět. Celková letošní bilance je zatím 504 km, ale ještě jsme neskončili! Do konce roku budou ještě dvě jízdy se závěrečnou cestou přes Prokopské údolí nahoru k pivovaru Prokopák. Termíny včas oznámím. Informace o našich cyklovýletech na e-mailu: iliska.fox@email.cz , mobil: 602 236 259.

Těší se na vás

Ivan Liška

Prev Zákaz spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích
Next PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH