Uzavírka Náchodské ul. v podání a režii našich odpovědných

Uzavírka Náchodské ul. v podání a režii našich odpovědných
Těsně před vypuknutím akce jsme informováni letákem, kde jsme ujišťováni, že budeme od nežádoucího provozu ochráněni zaslepenými ul. se zákazem vjezdu a mechanickými zábranami. Ochranu obyvatel starých Chval (především v ul. Slatiňanská a Šplechnerova) považuji za zásadní hlavně proto, že rodinné domy z počátku 20. stol. mají základy (pískovcové kameny) založené jen v jílové půdě ve svahu (mimochodem ne vždy stabilním, viz. nedávný sesuv ve Slatiňanské ul.) a odpovídají době svého vzniku. Obvodové zdivo je velmi často na hranici pozemku, tedy bez předzahrádek, nezpevněný chodník i vozo vka jsou úzké a pro jakýkoli než místní provoz nevhodné. Dvousměrný provoz je možné akceptovat jen za předpokladu dodržování dopravního označení – tedy zákaz vjezdu, vjezd dopravní obsluze povolen, protože vyhýbání vozidel v protisměru přes chodník je pro základy domů smrtonosné. Dlaždice na chodníku jsou slabé, oproti té na vozovce jsou poloviční tloušťky, a pod chodníkem není beton, jako je ve vozovce. Tzn. – tranzitní průjezd nelze akceptovat ani v případě otevřené Náchodské ul., natož v podmínkách rekonstrukce. Všechna tato fakta slyšeli naši odpovědní zastupitelé a radní, kteří se zúčastnili setkán&i acute; radních s občany na Chvalském zámku už dne 8.11.2016. Starostka Moravcová se zde vyjádřila, že pokud by to záviselo na ní, tak ona by dopravní omezení ze Slatiňanské ul. odstranila, jelikož  – cituji: „ po silnici se má jezdit“.                                                                                 
 
Červencová realita:
– Křižovatka Spojenců x Hartenberská trvale zakryta jen z poloviny lehkým plechovým plůtkem a přenosnou značkou zákaz vjezdu. Motoristy běžně v plné míře porušováno, nebezpečné i pro chodce.
– Křižovatka Šplechnerova x Hartenberská měla přenosnou značku zákaz vjezdu a dva lehké plechové plůtky, z nichž jeden byl trvale odstaven. Motoristy opět běžně v plné míře porušováno.
– Z Hartenberské ul. do Vršovky – jen značka zákaz odbočení vpravo.
 
V prvních dnech uzavírky lze ještě uvažovat nad tím, že existují neinformovaní řidiči či zabloudivší jedinci, ale velice rychle zjistíte, že vzhledem k velmi laxnímu přístupu policie a místního zodpovědného úřadu tudy jezdí takřka veškerá veřejnost. Objízdné trasy přes nadřazené komunikace využívá jen málokdo, možná východní část HP. Nutnost používání takovýchto lehkých plechových plůtků coby zábran vyplývá prý podle slov p.Bidlové na červnovém ZMČ pro IZS. Toto nepovažujeme za relevantní. IZS svou předností v jízdě si dokáže poradit s objezdem v případě potř eby v zanedbatelné časové ztrátě, pokud vůbec nastane. Viděno touto optikou by minimálně z nákupních prostor CČM musela být silniční propojka k Poliklinice ČM. Jenom případných klientů tohoto zařízení je tam víc než dost. Nabízí se představa, jak by to vypadalo, kdyby třeba eventuelní spojovací komunikace sídliště ČM – Bryksova ul. byla ošetřena dopravní značkou zákaz vjezdu, vjezd dopravní obsluze povolen a vše bylo ponecháno na řidičích. Pokud se dopravní značky, obsažené ve vyhlášce, dodržují jen, když se to zrovna hodí, tak lze považovat za zázrak, že se u nás praktikuje jízda vpravo.
 
Byli jsme svědky i následující situace – jedna ze dvou příslušnic MP  v pátek 21.7.2017 dopoledne u zastávky autobusu na Chvalech odkláněla řidiče na semaforu před vjezdem na staveniště do Stoliňské ul., což měla být zóna uzavřená pro průjezd do centra. Přes mé upozornění, že je to špatně a proč, své počínání vehementně obhajovala. Pochopil bych, kdyby bránily vjezdu k semaforům na křižovatce Náchodská x Božanovská a provoz vracely na objízdné trasy. To by ovšem musely být zábrany na Hartenberské ul. skutečnými zábranami, které opravdu něčemu brání. Takto ošetřená akce je n řidiče nabádá k tomu jet se tam při příští podobné události napřed podívat a zjistit, co z inzerovaného vlastně opravdu platí a podle toho se zařídit. Objížďkami po přilehlých dálnicích pak vlastně není nutné jezdit, protože městská policie jim možná domluví, ale v každém případě tam celý den nestojí a tím, co vydávají za sankce, nikoho neodradí. 
 
V. Hošek a další rozhořčení občané Chval
Prev A byl tábor…
Next Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy