V Bártlovce se nejen učíme

V Bártlovce se nejen učíme

Díky podpoře EU Šablony III. jsme žákům mohli nabídnout dva kluby, které máme 2x týdně 90 minut. „Klub ICT“ jsme nazvali robotikou. Klub je zaměřen na rozvoj myšlení a digitální gramotnosti žáků a to používáním různých robotických pomůcek, kde dochází i k základům programování. Děti učíme pracovat s robotickými pomůckami jako je Ozobot, Ziqy-Bot Woki, Blue-Bot, Bee–Bot, Sphero (to jsou šikovné koule, které se ovládají pomocí aplikace v iPadu). Máme k dispozici Lego Spike a Essencial, tam si žáci zkoušejí právě základy programování. V neposlední řadě pracujeme s pomůckou OSMO, což je iPad spojen s podstavcem a děti mohou vedle tuto aktivitu tvořit ručně, nikoliv prstíky po displeji. Velmi rádi si stavíme Boffin, což je moderní obdoba tehdejšího Merkuru. Zkoušíme i několik aplikací v iPadech, jako Safari, Catchy. V klubu Deskových her si mohou žáci vyzkoušet nejrůznější deskové hry od Člověče nezlob se až po Activity. Žáci si to velice užívají a jsou nadšení, že s takovými pomůckami mohou pracovat.

Andrea Bušová, Lenka Jedelská, učitelky

Prev Obnova Nolčova parku
Next Únor v DDM