V září proběhne sedmý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech

V září proběhne sedmý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech

V uplynulých šesti letech, kdy si zářijový Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech získal přízeň hudbymilovného publika nejen v Horních Počernicích, vystoupila v místním farním kostele sv. Ludmily a v přilehlém Chvalském zámku řada významných komorních těles a sólistů. V letošním roce, kdy je pořádání mnoha (nejen kulturních) aktivit ovlivněno, různě omezováno a někdy i rušeno v důsledku pandemie koronaviru, nebylo jednoduché se rozhodnout, zda se o sedmý ročník pokusit. Nakonec padlo rozhodnutí, že se budeme snažit festival připravit. Významným impulsem pro pořádání festivalu i v letošním roce bylo odvážné rozhodnutí partnerů festivalu poskytnout podporu i letos. Bez ní by bylo organizování této aktivity nemyslitelné. Pořadatelem festivalu je ŘK farnost na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem. Letošní ročník a také předchozí ročníky velkoryse podpořila městská část Praha – Horní Počernice a pak řada dalších: společnost P3 Park Horní Počernice, a. s, Restaurace Sezóna, Oční klinika Horní Počernice, s. r. o., Květinářství Belle rose, s. r. o., Newton Media, a. s. a Pekařství Moravec, s. r. o. Záštitu nad sedmým ročníkem festivalu převzal starosta MČ Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan.

Na zahajovacím koncertu v pátek 11. 9. 2020 v kostele sv. Ludmily vystoupí s programem „Europa Galante“ komorní soubor Collegium Marianum, který se věnuje poučené interpretaci hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory.

Druhý koncert v pátek 18. 9. 2020 v sále Chvalského zámku bude patřit harfovému kvartetu Prah-a-harP, které originalitou svého složení představuje unikát nejen v českém prostředí.

Závěrečný varhanní koncert v pátek 25. 9. 2020 bude opět ve farním kostele sv. Ludmily. Pozvání k účinkování přijal významný český varhaník Michal Novenko, který před lety značně přispěl ke vzniku chvalských varhan v podobě, v níž je nyní známe. Svůj koncert v letošním roce kulatého bachovského jubilea nazval „S J. S. Bachem z Čech až na konec světa“. Představí Bachovy skladby, které mají vztah k českým zemím (nalezené v českých archivních pramenech) a pak barokní hudbu francouzskou (pro niž byla mimo jiné koncepce chvalských varhan navrhována) a nakonec hudbu iberskou, z onoho příslovečného konce světa.

Začátek všech koncertů je ve 20.00 hod., od 19.30 hod. bude před každým koncertem příležitost k neformálnímu setkání při sklence vína. Vstupenky budou v prodeji od 31. 8. 2020 na Chvalském zámku a pak na místě hodinu před začátkem koncertu.

Doufáme, že žádná nová zásadní protiepidemická opatření pořádání festivalu nezkomplikují, a že se společně v září sejdeme při krásné hudbě.

 

Za organizátory: Pavel Jansa

Varhaník Pavel Svoboda u chvalských varhan při zahajovacím koncertu 6. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech

Prev Léto u vody
Next Prodej palivového dřeva