Veletržní maraton

Veletržní maraton

Veletrh sociálních služeb se konal již po čtvrté, letos však k němu poprvé přibyly i dva další veletrhy, které se u veřejnosti setkaly s velkou odezvou a to Veletrh volnočasových aktivit a Veletrh středních škol. Během tří zářijových dnů se tak děti, rodiče i senioři mohli dovědět o novinkách, které se jich bezprostředně týkají.

veletrh-skoly-20

Tři roky jsme měli jen Veletrh sociálních věcí. V rámci projektu MAP vzdělávání městské části Praha 20 však vyplynulo, že organizace, které se v naší městské části věnují dětem, by uvítaly i veletrh, na kterém by mohly prezentovat své kroužky, které pořádají,“ řekla nám místostarostka Eva Březinová.

V rámci těchto tří akcí vznikla i brožura, v níž najedete ucelené informace o formálním i neformálním vzdělávání pro děti do 15 let. Tu dostaly všechny děti ve školách, k vyzvednutí bude na Odboru sociálních věcí a školství a v elektronické podobě bude i na webu městské části a na e-zpravodaji.

veletrh_volnocas-36

Volnočasové aktivity

Jako první byl právě zmíněný Veletrh volnočasových aktivit, kde měli svůj stánek DDM, MUM, Divizna, Neposeda, Divadlo Horní Počernice, Místní veřejná knihovna, Skauti, Spolek křesťanský dorost, Salesiánské hnutí mládeže, Borůvkovany, ze sportu Bikeranch, Kosagym, za TJ Sokol gymnastický oddíl a tenisová škola a samozřejmě Zdravá městská část. U stánků si měly děti možnost vyzkoušet, zda by je kroužek či sport bavil a po splnění deseti úkolů získaly od městské části dárek.

veletrh-socialnich-sluzeb-19

Sociální služby

Druhý den pokračoval už o poznání horším počasím, které mělo vliv na návštěvnost, ale i tak si na Veletrh sociálních služeb našlo cestu mnoho lidí. Chráněné bydlení na Xaverově, Náhradní rodinná pěstounská péče, Divizna, pečovatelská služba městské části, LRS Chvaly, Bethesda – domov pro seniory, Společná duha, Poradna pro integraci, Neposeda, Women for Women, Život 90, NF ztracené děti, Samoživitelky.cz, městská policie, hasiči.

veletrh-socialnich-sluzeb-41

Život 90

Zajímavý projekt prezentovala společnost Život 90, která představila signální zařízení pro seniory, díky němuž je může asistenční služba jednoduše monitorovat a zjistit tak, zda nepotřebují pomoc. Do bytu se instaluje zařízení s reproduktorem, senior si na ruku dá hodinky s tlačítkem pomoci. V případě, že se mu udělá nevolno, či bude jinak potřebovat pomoct, zavolá pomocí tlačítka na hodinkách asistenční službu, která s ním přes nainstalované zařízení hovoří a zjistí, zda má vyslat záchranku nebo stačí zavolat příbuzné. Zároveň lze nainstalovat detektor, který se umístí například do chodby či na záchod a v případě, že není např. půl dne zaznamenán pohyb, asistenční služba zjistí, zda je vše v pořádku. „Naše městská část bude podporovat tento projekt a zakoupila dva takové přístroje, které bude našim seniorům zapůjčovat. Ti si budou již platit jen měsíční paušál společnosti. Zápůjčku zařízení zprostředkuje  Odbor sociálních věcí a školství,“ řekla nám k projektu místostarostka Březinová.

Umíme si pomáhat

Během druhého dne se uskutečnil i první díl z cyklu Umíme si pomáhat, který byl věnován první pomoci u dopravních nehod, s nácvikem vyprošťování. Další přednášky se budou konat až do konce listopadu a pro všechny jsou zdarma.

veletrh-skoly-46

Kam na školu?

Veletržní maraton uzavřel Veletrh středních škol a učilišť, který se konal ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Při něm už počasí bylo k vystavujícím doslova nemilosrdné, ale i tak se přišla podívat pěkná řádka dětí i rodičů. Prezentovaly se zde převážně technické obory Akademie řemesel. „Technické a řemeslné obory byly dlouhou dobu na okraji zájmu rodičů, ale již se projevuje nedostatek odborníků v technických oborech a  je důležité nabízet obory, ve kterých absolventi najdou uplatnění na trhu práce. Ráda bych poděkovala všem, že se našich veletrhů účastnili,“ uzavřela paní Březinová.

Kompletní fotogalerii naleznete na našem facebooku ZDE

Prev Na komunikaci Chlumecká a Ocelkova budou probíhat práce
Next Cyklistické aktuality