Velké úspěchy ZŠ Ratibořické

Velké úspěchy ZŠ Ratibořické

Titul Ekoškola obhájen na 4 roky !

Mezinárodní program Ekoškola působí v ČR již 25 let. Programu se účastní cca 19 milionů žáků z 67 zemí celého světa. V ČR je zapojeno celkem 400 škol. Naše škola se zapojila v roce 2008. Od té doby se nám podařilo získat titul Ekoškola poprvé v roce 2013, poté se nám ho podařilo v roce 2016 obhájit. 

Co tedy tento program škole a dětem přináší ? Především aktivitu spojenou s touhou něco změnit. Není to jen o třídění odpadu, děti se snaží samy ve škole uskutečnit změny. Ať už to jsou popisky u vypínačů, infocedulky o vodě, charitativní sběr víček, sběr papíru, elektra, v poslední době i sběr starého textilu.

Akce jako Den Země nebo Ekologická olympiáda je plně v režii dětí z Ekotýmu. Enviromentální výchova se prolíná skoro do všech předmětů. V rámci mezinárodních dnů, jako je den Vody, Zvířat nebo Stromů, najdete tato témata skoro ve všech předmětech. V češtině rozebíráme věty o životním prostředí, ve fyzice zkoumáme vlastnosti vody, v přírodopise se staráme o zvířata v ekokoutku nebo v němčině se děti seznamují s ochranou přírody v Německu. Pokud budete procházet školou enviromentální výchova na vás vykoukne všude, ať jsou to výrobky z odpadů, fotky z akcí nebo obrovská vlajka Ekoškoly umístěná u vchodu do budovy.

Ekotýmem prošlo již více jak 100 žáků. Většina z nich vydrží od 5. třídy až do 9. třídy. Jsou dobrá parta, která se navzájem podporuje ve svých nápadech. Současnému Ekotýmu patří velký dík ! Druhé velké poděkování patří vedení školy, protože bez jejich podpory by tento program nemohl fungovat.

Proto jsme byli rádi, že se nám podařilo titul Ekoškola v květnu 2019 obhájit,a tak ho získat  na další  4 roky. V červnu se pak uskutečnilo slavnostní předání certifikátu Ekoškola v Senátu ČR za přítomnosti Senátorů a zástupců vedení Prahy a vedení sdružení Tereza, která tento program má pod svou záštitou.

senat

Ratiborci vyhráli pražské kolo soutěže Antifetfest

Antifetfest aneb Jde to i jinak!  je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky.  a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.

Již na podzim se žáci 9.A v rámci hodin chemie rozhodli natočit film, který poukazoval na možná rizika braní drog. Nikoho nenapadlo, že tento „domácí úkol“ bude mít takový úspěch. Když byla tato soutěž vyhlášena pro tento rok, okamžitě jsme snímek s názvem „ Nezačinej“ přihlásili a doufali, že bude úspěšný. A to se také k překvapení všech stalo. Ratiborci, neboli tvůrci filmu a herci byli: Kryštof Nízký, Vojtěch Mokrý, Marie Hrušková, Kateřina Cvrčková, Eliška Jandáková a Juliana Berecová.

V červnu se celá 9.A vypravila podpořit Ratiborce do kina Dlabačov. A ono to vyšlo !  Jejich snímek vyhrál celopražské kolo ! Moc jim blahopřejeme a držíme palce do Lomnice nad Popelkou, kde se na podzim uskuteční celorepublikové kolo této soutěže.

antifetfest

Jana Jeřábková

Prev Naše úspěchy v soutěžích
Next DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA NÁJEZDU A SJEZDU DÁLNICE D10 OD 25.8.