Veřejné představení Územní studie Horní Počernice – východ

Veřejné představení Územní studie Horní Počernice – východ

Ve středu 18. 1. 2023 od 17.00 hodin proběhne ve Chvalské stodole, Na Chvalské tvrzi 3103/7, Praha 20 veřejné představení Územní studie Horní Počernice – východ.

Tato územní studie je pořizována Magistrátem hlavního města Prahy pro převážně ještě nezastavěné, ale podle územního plánu zastavitelné plochy ležící ve východní části Horních Počernic.

Návrh Územní studie Horní Počernice – východ bude též vystaven na webových stránkách na adrese: www.praha.eu, v sekci o městě → budoucnost města → odbor územního rozvoje → územní studie → studie v procesu pořizování.

Do 31. 1. 2023 včetně bude možné k návrhu územní studie uplatnit připomínky, a to k Magistrátu hlavního města Prahy. Podrobnější informace k tomu budou zveřejněny na úředních deskách Magistrátu hlavního města Prahy i Úřadu městské části Praha 20.

 

Richard Měšťan, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Prev Most Božanovská
Next TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ OPRAVUJE VÝTLUKY NA SILNICÍCH