Veřejné projednání Silničního okruhu kolem Prahy

Veřejné projednání Silničního okruhu kolem Prahy

Dne 27. 9. od 13.30  se bude v hotelu Olšanka v Táboritské ulici 23/100, Praha 3, konat veřejné projednání dokumentace a posudku záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“.

Do dokumentace  i posudku je možné nahlédnout na www.cenia.cz/eia  pod kódem záměru MZP 472 nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

 

Prev Setkání s radními
Next Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky