Víte, kdy se Masopust slaví, co mu předchází a jaké masky by na něm neměly chybět?

Víte, kdy se Masopust slaví, co mu předchází a jaké masky by na něm neměly chybět?

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů (6. ledna) až do začátku postní doby, tedy do Popeleční středy. Tou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Dnes se jako masopust (nebo karneval) označuje zejména toto masopustní veselí (nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky aj.). 

Tučný čtvrtek – příprava na masopust tradičně začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí (odtud název “tučný čtvrtek” či “tučňák”). Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Taneční neděle – hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě se všichni chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána… V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti. V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.

Maškarní úterý – vyvrcholením masopustu bylo masopustní úterý, kdy se pořádaly průvody maškar nebo hrály žákovské divadelní hry. Nejoblíbenějším námětem byl soud s opilcem Bakchusem.V roce 2017 připadná masopustní úterý na 28. února.

Po masopustním úterý následuje Popeleční středa. Ta připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a je vlastně prvním dnem postní doby. V roce 2017 vychází Popeleční středa na 1. března.

První povinností je požádat starostku o povolení obchůzky. To zajišťuje strakatá Laufra. Jakmile povolení získají, pokračují dál. Aby se vydařila úroda, u domů vyvádějí Turci a čekají od majitelů domů na příspěvky na večerní veselici, Rasové se snaží prodat kobylu, Slaměný se snaží povalit ženy do sněhu, aby byly zdravé a plodné a Kominíci každého kolemjdoucího označují sazemi. A pokud jde o žerty a šprýmy, nejsou žádná omezení, masky ten den mohou cokoli. Na závěr průvodu Ras přečte kšaft plný narážek na konkrétní vesnici a její lidi a popraví Kobylu. Jakmile ale ta dostane napít alkoholu, opět oživne. Průvod končí, ale všichni se opět sejdou na večerní slavnosti spojené s tancovačkou.

Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Na masopustu je zajímavé i to, že vše by mělo být naopak. Dospělí by se měli chovat jako rozpustilé děti, policie by měla poslouchat maškary, masopustní průvod by neměla předjíždět auta….
Masopustní veselí kdysi končilo ” pochováním basy”, protože v období půstu se nehrálo ani netancovalo. V dnešní době je vše trochu jinak, masopustní průvody a některé tradice však zůstaly.

Hornopočernický průvod masek vyráží v neděli 26. února 2017 ve 14 hod. od ZŠ Ratibořická (od 13:30 si tam lze vypůjčit masky), navštíví starostku na Úřadě MČ kvůli předání Masopustního práva a budeme pokračovat ulicí Mezilesí dále směrem k Chvalskému zámku. Zde proběhne soutěž nejlepších dětských masek, bude se hrát a zpívat, setkáte se s patronkou zámku vílou Ohnivkou a pak vás pozveme na ochutnávku zabijačkových pochoutek věnovaných naším partnerem Globus Černý Most a sladkých koblih od Pekařství Moravec.
Masky z průvodu budou mít přednost při vstupu na ochutnávku! Vstup na nádvoří zdarma, výstava Dracula a ti druzí za vstupné.

Masopustní průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, RC MUM, DDM HP a Restaurace Sezóna. Partnerem akce je Globus Černý Most a Pekařství Moravec.

Prev Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Next Upozornění pro rodiče

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment