Vláda zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích

Vláda zrušila prokazování certifikátem, zvýší se maximální počet osob na hromadných akcích

Vláda dnes zrušila povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce. Dochází také ke zvýšení maximálního počtu osob na hromadných akcích.

Nová pravidla, která zruší prokazování covidovými certifikáty, budou platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. I nadále zůstane povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách nebo početní omezení účastníků hromadných akcí. Umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce bude nadále moci navštívit maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že budou usazeni. Na ostatní hromadné akce může maximálně 100 účastníků. Od 19. února pak bude moci hromadné akce navštívit maximálně 500 neusazených a 1000 sedících osob, přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení. Ostatní akce, jako jsou spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění pak bude moci navštívit maximálně 500 účastníků.

„Vlna omikronu kulminuje a v brzké době očekáváme, že nákaza bude mít klesající tendenci. To nám dává možnost zmírňovat protiepidemická opatření. Zároveň bych chtěl všechny požádat, aby hygienická doporučení nadále dodržovali, jednali zodpovědně, a vyhnuli jsme se tak případnému zhoršení situace,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Od 19. února se mění také testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Oproti v současnosti platnému mimořádnému opatření k testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Nadále bude testování prováděno antigenními testy zdravotnickými pracovníky, přičemž i nadále nebude povinné pro osoby očkované nebo po prodělání nemoci. Vypouští se ustanovení o tzv. pracovní karanténě, ta nadále nebude možná.

 

Prev Projekt rekonstrukce Chráněného bydlení na Xaverově startuje
Next ZÁKAZ PODOMNÍ PRODEJE ENERGIÍ