Volby do Zastupitelstva Horních Počernic a hl. města Prahy

Volby do Zastupitelstva Horních Počernic a hl. města Prahy

Přinášíme přehledné informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 20 a Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se budou konat v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Volební místnosti:

 

V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků, a to:

 

č. 20001        ZŠ Stoliňská 823

č. 20002        ZŠ Stoliňská 823

č. 20003        ZŠ Spojenců 1408

č. 20004        ZŠ Spojenců 1408

č. 20005        Místní veřejná knihovna Náchodská 754

č. 20006        ZŠ Ratibořická 1700

č. 20007        ZŠ Ratibořická 1700

č. 20008        ZŠ Ratibořická 1700

č. 20009        ZŠ Bártlova 83

č. 20010        Domeček, Votuzská 322 (1. patro)

č. 20011        Domeček, Votuzská 322 (přízemí)

č. 20012        FZŠ Chodovická 2250

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”), prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška”). V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích”).

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, městech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, městských obvodech a městských částech (dále jen “obce”).

Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Zastupitelstvo městské části Prahy 20 na svém 27. zasedání ze dne 23. 04. 2018 stanovilo usnesením č.  ZMC/27/7/0131/18 počet členů Zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební období 2018 – 2022 na 25 členů.

 

Alexandra Janáčková

Vedoucí OŽOSA

Prev Otevřený dopis starostky občanům
Next Výsledky voleb do zastupitelstva