VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OTEVÍRÁME OPĚT V PÁTEK V 14:00

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OTEVÍRÁME OPĚT V PÁTEK V 14:00

Volební místnosti pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se otevírají v pátek 9. října ve 14:00 hodin a uzavírají se ve 22:00. Hlasovat můžete i v sobotu 10. října od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb obdržíte přímo ve volební místnosti. Adresy volebních místností pro voliče s trvalým pobytem v Horních Počernicích se od předchozích voleb nezměnily, jsou na tradičních místech:

číslo volebního okrsku název objektu, ve kterém se nachází volební místnost adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost nTelefonní číslo

(v provozu jen během voleb)

ulice č. p.
20001 ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16 773 566 897
20002 ZŠ Stoliňská Stoliňská 823/16 773 566 897
20003 ZŠ Spojenců Spojenců 1408/63 773 565 842
20004 ZŠ Spojenců Spojenců 1408/63 773 565 842
20005 Veřejná knihovna Náchodská 754/94 773 566 981
20006 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20007 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20008 ZŠ Ratibořická Ratibořická 1700/28 773 565 986
20009 MŠ a ZŠ Bártlova Bártlova 83/1 773 566 847
20010 KC Domeček – 1. patro Votuzská 322/12 773 565 659
20011 KC Domeček Votuzská 322/12 773 565 659
20012 Fakultní základní škola Chodovická Chodovická 2250/36 773 565 591

 

K nalezení cesty do volební místnosti můžete také využít volební aplikaci magistrátu hl. m. Prahy, která je na stránce http://kudykvolbam.iprpraha.cz/Upozorňujeme, že ve volebních místnostech nemohou hlasovat voliči, kterým byla nařízena izolace či karanténa, pro tyto voliče byl zákonem zřízen zvláštní způsob hlasování.

Ze závažných zdravotních důvodů můžete požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je třeba požádat telefonicky příslušnou volební komisi (telefonní čísla jednotlivých komisí jsou uvedena výše v tabulce). Do přenosné hlasovací schránky nemůže hlasovat volič v nařízené izolaci či karanténě.

Dále Vás upozorňujeme, že z důvodu epidemie COVID-19 platí během pohybu voliče po budově, ve které probíhají volby zvláštní protiepidemiologická opatření. Volič musí mít v budově, ve které je umístěna volební místnost i ve volební místnosti chráněna ústa a nos rouškou nebo jiným vhodným prostředkem, který si může sejmout jen z důvodu identifikace na pokyn člena volební komise. Po vstupu do volební místnosti si volič vydesinfikuje ruce. V průběhu vlastní volby je volič povinen dodržovat odstup od volební členů volební komise i dalších voličů minimálně 2 metry, pokud člen volební komise nestanoví jinak (např. pro převzetí úřední obálky a prokázání totožnosti). Názorné metodické video k průběhu hlasování si můžete prohlédnout na této stránce.

Prev (Skoro) normální začátek školního roku
Next Dětské rybářské závody