Vracíme se do normálu – maturujeme!

Vracíme se do normálu – maturujeme!

Ani koronavirus nedokáže zabránit plynutí času, a tak se po týdnech distanční výuky dostavili do nově vyhlížejících učeben naši maturanti. Poloviční počet lavic ve třídě, v každé pouze jedna židle, v přízemí všech budov bezkontaktní dezinfekční zařízení, u recepce prohlášení o bezinfekčnosti a všudypřítomné roušky – vše je tedy připraveno na zahájení zkoušek dospělosti.

Stejně jako na všech středních školách v celé republice, i u nás se nejprve čtvrťáci museli probojovat záludnými úlohami didaktických testů. Už víme, že byli opravdu velmi úspěšní a na prstech jedné ruky můžeme spočítat ty, kterým budeme držet palce v září. Stejným tempem jako na tobogánu šly po sobě další části maturitní zkoušky. Nejprve praktická, která dala nejvíce zabrat hodnotitelům, protože ji bylo nutné opravit v opravdu rychlém tempu. A pak už přišly na řadu zkoušky ústní. Od 10. do 24. června předvedlo před osmi komisemi své znalosti, ale také schopnost koncentrace a někdy i improvizace téměř 240 studentů.

Náročné situace zocelují nejen jednotlivce, ale i celé kolektivy. Do maturitního maratonu jsme totiž i my museli včlenit ještě přijímací zkoušky, kterých se zúčastnilo téměř čtyři sta uchazečů. Situace, v jaké se konaly, vyžadovala spolupráci všech zaměstnanců školy a jim také patří dík za hladký průběh celého dne. Věříme, že se u nás uchazečům líbilo a že se na ty nejúspěšnější můžeme těšit v novém školním roce, kdy se snad i školní třídy vrátí do původní podoby a v lavicích budou moci opět zasednout společně staří známí i úplně noví kamarádi.

Dobrá zpráva přišla i pro žáky druhých a třetích ročníků. Zahraniční stáže, které se už staly neodmyslitelnou součástí naší nabídky pro studenty, se uskuteční i v příštím roce. Pro ty prvně jmenované díky schválenému grantu, pro současné třeťáky, kteří na ně nemohli odjet, v mimořádném, listopadovém termínu.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev Letní uzavírky dopravy v Praze
Next Tenisový Klub SOKOL Horní Počernice nabírá nové tenisty celoročně!