Všeho dočasu

Všeho dočasu

Poslední měsíc v roce nás většinou nutí zamyslet se nad tím, co jsme v čase minulém prožívali. Tento rok bude  naše bilancování velmi jiné oproti rokům minulým. Nutně ale nemusí být negativní z toho, co jako svět zažíváme a prožíváme. Jistě mi dáte za pravdu, že žijeme v přelomové době. Není  lehké prožívat vše, co se kolem nás děje, přizpůsobovat se omezením, žít v nejistotě. Ale jsme do této doby postavení a je na nás tím projít. Na jednom venkovském kostele je na průčelí nápis: „Všeho do času, Pánbůh na věky.“ A tak až budeme na konci roku slavit vánoční čas a pohlížet do roku následujícího, přejme sobě a nám všem na této planetě to, co je „věčné“ – je to víra, naděje a láska.

Požehnaný adventní a vánoční čas  vám všem.

Eva Cudlínová, farářka husitské církve

Prev INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI, ZDRAVOTNICTVÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Next Petr Růžička: Jsem velký počernický patriot