Vyhodnocení projektu „školní ulice“

Vyhodnocení projektu „školní ulice“

Od 7. 9. do 25. 9. 2020 probíhal před základními školami Stoliňská a Chodovická pilotní projekt „školní ulice“. Do projektu jsme se zapojili jako první městská část v Praze, a to s cílem zvýšit bezpečnost u škol a upozornit na jiné možnosti dopravy, než je automobil.

Každý, kdo se pohybuje v ranní špičce před těmito školami, ví, jaká je zde dopravní situace. Auta vjíždějící do zákazů, parkování na zákazech, otáčení se na přechodu, příliš mnoho aut, jedním slovem – chaos. Tímto projektem jsme chtěli poukázat na to, že do školy se dá dopravit i jinak než autem, a to hlavně bezpečně! Pěšky, na kole, koloběžce, aj.

Vyzkoušeli jsme proto dopravní režim tzv. školní ulice – zákaz vjezdu motorových vozidel v čase 7.30 – 8.00 hodin před začátkem vyučování. Na vozovce byly navíc rozloženy dopravní kužely, které vjezd automobilům fakticky znemožňovaly.

V průběhu pilotní realizace jsme sbírali od rodičů a veřejnosti názory na tento dopravní experiment, kromě jiného prostřednictvím elektronického dotazníku dostupného na Facebooku a webových stránkách městské části i obou škol. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 269 respondentů, drtivá většina (přes 90 %) byli rodiče a přes 79 % všech hodnotících vyjádřilo přání ponechat „školní ulici“ v místě i nadále. Mezi veškerými došlými ohlasy byly některé i negativní, ale je nám velkým potěšením konstatovat, že drtivá většina byla milá a fandící.

Na začátku října proběhlo na základě získaných dat vyhodnocení projektu se zástupci městské části, policie, zapojených škol a  TSK hl. města Prahy. Ředitelé škol projekt kvitovali s uznáním. Situace se výrazně zlepšila především u ZŠ Stoliňská. U FZŠ Chodovická „školní ulice“ zejména probudila diskusi o dopravní situaci před školou a věříme, že se situace zlepší v důsledku zamýšlené komplexní úpravy dopravního režimu v širším okolí školy. Dle průzkumu mezi žáky obou škol se v průběhu pilotní realizace zvýšil podíl dětí, které se do školy dopravily jinak, než automobilem – to znamená, že se situace zlepšuje pro všechny! V době významných omezení volného pohybu a aktivit důležitých pro zdraví – tj. pohyb na čerstvém vzduchu a tělesné cvičení – může být cesta do školy a ze školy po svých tou nejzdravější částí celého dne.

Ukázalo se, že pro naprostou většinu rodičů je bezpečnost dětí před školou klíčová. Ulice, kde neprojíždějí auta, je v očích rodičů bezpečná a v očích dětí – prostě prima!

Dočasné opatření v rámci „školní ulice“ je platné do konce roku 2020 – a to i přesto, že na vozovce nejsou umístěny kužely. Děkujeme všem, kteří nám zaslali tolik pozitivních zpráv, ředitelům škol, že se projektu zúčastnili, a všem dobrovolníkům, kteří se na něm podíleli.

Veronika Jáně, Zdravá městská část

Prev ROZŠÍŘENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN PRO AGENDY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, CESTOVNÍCH DOKLADŮ A EVIDENCE OBYVATEL OD 30.11.2020
Next PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽP HMP PRO ROK 2021