VYJÁDŘENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 20:

VYJÁDŘENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 20:

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen zaslal Úřadu MČ Praha 20 vyjádření, ve kterém sděluje, že „Nadační fond ŠANCE koná veřejnou sbírku v rozporu se zákonem“

a proti NF ŠANCE zahájil magistrát řízení pro porušení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Veřejná sbírka za účelem získání peněžitých příspěvků na potřeby obyvatel vyhořelého bytového domu Chodovická, Praha 9 – Horní Počernice, byla odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy oznámena pouze Městskou částí Praha 20.

 

 

Prev NA KUS ŘEČI S RADNÍMI
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA