VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MČ PRAHA 20 K AKTUÁLNÍ SITUACI – KORONAVIRUS

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ MČ PRAHA 20 K AKTUÁLNÍ SITUACI – KORONAVIRUS

Vážení občané,

Dovolte mi několik slov k aktuální situaci k tématu Koronavirus COVID – 19

Ve čtvrtek 12. března ve 14:00 hod. byl vyhlášen NOUZOVÝ STAV – zavřené jsou školy, ruší se kulturní, sportovní i společenské akce, omezuje se provozní doba restaurací. Stát zavádí razantní celoplošná opatření proti šíření nového koronaviru, která výrazně ovlivní i obyvatele Horních Počernic. Od čtvrtka 12. března od 14:00 hodin je po dobu 30 dní vyhlášen nouzový stav. Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání. Uzavření se týká veškerých zábavních zařízení, posiloven, solárií, provozoven wellness služeb, sportovišť či koupališť. Zákaz provozu stravovacích zařízení ve velkých nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních. Zákaz provozu stravovacích zařízení v době mezi 20:00 a 6:00 hodin. Dále platí zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vstupu do rizikových oblastí. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce. Již od středy 11. března se až do odvolání zavírají všechny školy, zatím s výjimkou mateřských.

  • situace se vyvíjí natolik rychle, že není možné věrohodně odhadovat opatření, která budou přijata bezpečnostní radou státu (BRS) a hlavního města na dobu delší 1 až 2 dny dopředu
  • základní školy jsou dle nařízení bezpečnostní radou státu (BRS) uzavřeny na neurčito
  • mateřské školy jsou prozatím v provozu
 • omezen provoz sociálních služeb
 • vedení MČ bude reagovat na nařízení vlády a bezpečnostní rady státu (BRS) bez odkladu
 • situaci vnímáme jako vážnou, nikoli však kritickou
 • doporučujeme vynechat společenská setkání, cestování MHD a kromě toho je vhodné nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí (nákupní centra apod.)
 • stále platí, že by se občané vracející se z rizikových oblastí neměli vypravit rovnou do čekárny u doktora – mohli by tak ohrozit své okolí. Ti, kteří se vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. Následně podle nového nařízení ministerstva zdravotnictví musí strávit dva týdny v karanténě.
 • v případě obav nebo nejasností ohledně šíření onemocnění COVI-19 se můžete obracet na infolinky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odborníci jsou k dispozici denně na číslech 724 810 106 a 725 191 367. Informace ale poskytují i krajské hygienické stanice.
 • Infolinky pražské hygieny k onemocnění COVID-19 je v provozu 12 hodin denně. Linky na číslech 773 782 850 a 773 782 856 jsou občanům Prahy k dispozici vždy od 8:00 do 20:00 hodin
 • obecní úřad Horní Počernice omezí hodiny pro veřejnostStředa:   08:00 – 16:00 hodin
 • Pondělí: 08:00 – 18:00 hodin
 • prosíme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a pracoviště úřadu osobně navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech
 • v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit

Vážení občané, vzhledem k mimořádné, neustále se měnící situaci, vás laskavě prosíme o trpělivost a zachovejte, prosím, především klid. Situace se stále vyvíjí a o případných změnách budete postupně informováni, tak jak budeme informováni vedením státu a hlavního města Prahy. V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru byly od 12. března spuštěny nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem.

Děkujeme za pochopení

Petr Měšťan
starosta a členové rady MČ Praha 20

Prev NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRO OBČANY – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
Next UPRAVENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ ZMČ