Výlet “na draka”?

Výlet “na draka”?

K podzimu patří pouštění draků. Vyrazily jsme tedy se školkovými dětmi na dopolední výpravu s cílem najít správné místo na pouštění draka. Děti přišly na to, že prostranství musí být bez domů, stromů a elektrického vedení.Po delším hledání jsme našly divokou louku blízko zástavby ” K Palečku”. Po radostném rozběhu s dráčky v ruce jsme rychle zjistily, že ani tato louka není vhodná. Byla plná psích výkalů…

Přesunuly jsme se tedy na plácek před ZŠ Chodovickou, kde se tato nechutnost opakovala. Sbalily jsme tedy děti i draky a ukázněně se přesunuly na ohrazené hřiště  “Dřevák”. Tam jsme díky oplocení celý výlet dožily- sice bez výkalů, ale i bez draků.
Je opravdu nutné, aby si pejskové káleli bez omezení všude, aniž by se páníčkové namáhali po nich uklízet?
Snažíme se vést děti k lásce k přírodě, ale toho se bez zážitkového pobytu v ní nedá docílit. Proto se obracíme s prosbou na vás, pejskaři, uklízejte KAŽDOU hromádku – nejen tu “uprostřed chodníku”. Díky tomuto drobnému počinu nebudeme muset držet děti z hygienických důvodů ve vyhrazených ohrádkách..
 Děkujeme za pochopení- děti i učitelky z Broučků (a možná i spousta jiných dětí, které ani do školky nechodí…).
Prev Eva Klačková: Šperk k Vánocům udělá radost každému
Next Doprovodný program k výstavě Jiří Brdečka: 100 let – od Limonádového Joa k zázrakům animace