Výročí 80 let založení skautů v Horních Počernicích

Výročí 80 let založení skautů v Horních Počernicích

Ve dnech 21. – 23. dubna odjelo celé naše středisko na základnu v Chebu, kde jsme společně strávili celostřediskový víkend. Na jednom místě se vyskytovaly všechny oddíly střediska a jejich vedoucí – světlušky, vlčata, skautky, skauti a velmi početná roverská družina Kořínků.

neziskovky_skauti

Cílem víkendové akce bylo především prohloubit vztahy mezi členy střediska a blíže mezi sebou seznámit děti z jednotlivých oddílů, proto se děti rozdělily do smíšených skupin, aby v každé byly přibližně dvě děti z oddílu. Tyto skupinky měly přiděleného patrona z řad vedoucích, který jim byl ve všem nápomocen. Skupiny spolu strávily nejen celé odpoledne během velké hry, ale sešly se již u snídaně a oběda a celé odpoledne pak společně hrály celostřediskovou hru s kombinací orientačního běhu.

V sobotním dopoledni se oddíly nejdříve spojily ve společných programech, aby si vyzkoušely spolupráci mezi vedoucími a aby děti měly možnost potkat nové kamarády z dalších oddílů. Spojování programů probíhalo jak dle věkové kategorie (tedy mladší oddíly světlušek + vlčat a starší oddíly skautek + skautů), tak podle kmenů (dívčí kmen: světlušky + skautky, chlapecký kmen: vlčata + skauti). Po poledním klidu skupinky dětí čekala první velká hra, která se odehrávala v blízkosti základny. Na druhou odpolední hru s názvem Běh o Rackův klobouk se skupinky s patrony přesunuly do nedalekého lesa, kde kromě orientace v terénu navštěvovaly stanoviště, která se různými způsoby tematicky týkala historie skautingu. Celý víkend byl totiž zaměřený na oslavu 80 let založení skautů v Horních Počernicích.

Po odpolední hře a večeři proběhl nástup. Skoro 200 členů střediska se sešlo společně ve skautských krojích a za zpěvu hymny rozezvučelo široké okolí. Na nástupu proběhlo i vyhlášení výsledků odpolední hry. K večeru jsme se všichni sešli u ohniště, abychom slavnostně zapálili velký oheň. Poté následoval vrchol celého společného putování po stopách hornopočernického skautingu – odemčení tajemné skřínky sedmi klíči, které získaly skupinky za odpolední hru. Každý účastník dostal nášivku na kroj s logem našeho střediska a placku s motivy výročí oslav 80 let od vzniku. Celý večer byl zakončen zpěvem večerky za doprovodu žesťových nástrojů a volně pokračoval zpěvem s kytarou u ohně.

Tento víkend byl velmi netradiční a v takovém počtu dosud nezrealizovaný, ale i přes náročnost organizace se nesmírně povedl. Tímto děkujeme nejen naší střediskové vedoucí Anežce Havránkové, ale i všem dalším lidem, kteří přispěli k tomu, abychom se mohli všichni společně sejít.

Mona Awwadová, skauti

foto: Šimon Dejmek

Prev Prázdninová údržba ul. Náchodská
Next Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment