Výsledky Studentských voleb – středoškoláci vybrali za prezidenta Jiřího Drahoše

Výsledky Studentských voleb – středoškoláci vybrali za prezidenta Jiřího Drahoše

V úterý 16. a středu 17. ledna proběhlo na středních školách po celé České republice II. kolo
Studentských prezidentských voleb. Středoškoláci vybírali mezi dvěma kandidáty na prezidenta
České republiky: Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, kteří postoupili z prvního kola reálných
voleb. Výsledky voleb v řádném termínu odeslalo 298 škol (145 gymnázií, 123 SOŠ a 30 SOU).
Platný hlas odevzdalo celkem 38 557 studentů. Projekt pořádá Jeden svět na školách (JSNS),
vzdělávací program společnosti Člověk v tísni.
Výsledky II. kola
V druhém kole se 75,86 % hlasů jednoznačně zvítězil Jiří Drahoš. Miloš Zeman získal pouze
24,14 % hlasů. „Rozdíl v počtu získaných hlasů je obrovský,“ uvádí Karel Strachota, ředitel JSNS,
a dodává: „Výsledky Studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy. Jsou
specifickou výpovědí o nejmladší generaci. Lze je chápat i jako určitý vzkaz těm starším, generaci
rodičů a prarodičů.“
O projektu

Studentské volby se konají před vybranými reálnými volbami. Školy se do projektu přihlašují
dobrovolně, stejně tak je účast dobrovolná i pro studenty. Volit mohou studenti starší 15 let.
Průzkumy potvrzují, že hlasování „nanečisto“ má pozitivní dopad na zvýšení účasti prvovoličů
ve skutečných volbách. Studenti se díky tomuto vzdělávacímu projektu seznamují s principy
demokratických voleb a platným volebním systémem. Procvičují si, jak formulovat své názory
a obhajovat je v diskuzi. Učí se rozpoznávat nástroje používané politiky k přesvědčování voličů
při předvolebních kampaních, uvědomují si spojitost politiky s médii a význam vlastní aktivní účasti
ve volbách. Historicky první Studentské volby proběhly v roce 2010. Na přípravu, průběh a zveřejnění
výsledků nemá vliv žádný politický subjekt.
Organizace a průběh
Organizaci voleb na jednotlivých školách zajišťují tříčlenné volební komise složené ze studentů,
pracujících pod supervizí pedagoga. Na hlasovacích lístcích, které všechny zapojené školy
obdržely, je seznam devíti kandidátů ucházejících se o prezidentský úřad. Koordinátoři JSNS poskytují
po celou dobu konání voleb organizátorům online i telefonickou podporu. Výsledky zpracovává
sociologická agentura Kantar Millward Brown.
Materiály pro studenty a vyučující
Pořadatel připravil pro školy, které se do projektu zapojily hlasovací lístky, informační plakáty, pokyny
pro voliče i studentské komise a samolepky na volební urny. Součástí podkladových materiálů jsou
i tematické audiovizuální lekce, které jsou spolu s vypracovanými výukovými lekcemi školám
k dispozici na webovém portálu JSNS.CZ. Vyučující tak mají možnost se studenty zhlédnout některý
z dokumentárních filmů vztahujících se k volbám nebo zorganizovat společnou aktivitu věnující
se tomuto tématu.

Prev Knížky do pámelníku nepatří!
Next Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?