Výstavba tělocvičny v ulici Jívanská

Výstavba tělocvičny v ulici Jívanská

V pondělí 22. května 2023 bylo předáno staveniště pro stavbu společnosti CL-EVANS, s. r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, na základě zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Se společností CL-EVANS, s. r. o., uzavřela MČ Praha 20 smlouvu na realizaci stavby za cenu 138 619 052,66 Kč včetně DPH, s termínem dokončení stavby 14. 7. 2024. Jedná se, co do finančního objemu stavby, o jednu z největších investic naší městské části po roce 1989. Uzavření smlouvy je logickým vyústěním snahy vedení samosprávy, s více než desetiletou historií, o výstavbu objektu umožňujícího svým dispozičním řešením primárně zkvalitnění školní výuky tělesné výchovy a rovněž tak odpovídající zázemí pro rozvoj spolků a sportovních klubů Horních Počernic. V době, kdy je již předáno staveniště zhotoviteli, je nezbytné upozornit na dopady realizace stavby na její bezprostřední okolí včetně omezení pohybu jak pro pěší, tak i pro automobilovou dopravu. Jako zařízení staveniště bude sloužit část louky západně od ulice Jívanská, a to po celou dobu výstavby. Minimálně po dobu stavby nosné konstrukce haly včetně jejího opláštění bude nutno uzavřít část ulice Jívanská, počínaje křižovatkou s ulicí Javornická, po stávající budovu ZŠ Ratibořická se školní jídelnou pro veškerou pěší a automobilovou dopravu. Je nutno si uvědomit, že uvedená omezení vychází ze skutečnosti, že se stavba realizuje ve stabilizovaném území v intravilánu obce, nicméně jsem přesvědčen, že užitná hodnota novostavby po jejím dokončení převýší nezbytná omezení po dobu její výstavby.

Zdeněk Vavruška

Ve středu 24. května se uskutečnilo slavnostní poklepání na základní kámen budoucí tělocvičny. Toho se účastnil i primátor města Bohuslav Svoboda, který spolu se starostou Petrem Měšťanem a ředitelem CL-EVANS Tomášem Kavkou poklepali na základní kámen. Na této slavnosti vystoupily i naše mažoretky, pozvání přijali i starostové okolních městských částí, naši zastupitelé, radní, ředitelé škol a mnoho dalších hostů.

Primátor Svoboda si prohlédl i další důležitou stavbu, a to podjezd Bystrá. Během návštěvy primátora došlo i na prohlídku Biologického rybníka.

Více fotografií zde:

Poklepání na základní kámen tělocvičny

Prev Suchý pastel – kurz pro dospělé
Next Ke slavnostnímu otevření Pumptracku 2 přinášíme nově dynamické video