Výtvarná soutěž: NENÍ SKŘITEK JAKO SKŘÍTEK

Výtvarná soutěž: NENÍ SKŘITEK JAKO SKŘÍTEK

Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou soutěž, díky níž nahlédneme do světa skřítků, se kterými se potkáváte v pohádkách a dost možná i v běžném životě. Namalujte nám svého skřítka! Letošní téma zní: Není skřítek jako skřítek. Všechna výtvarná díla budou vystavena současně s výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové, která nás zavede do světa skřítků, víl, vodníků i dalších pohádkových bytostí, s nimiž byla výtvarnice během svého života za dobře.

Termín odevzdání: do 30. prosince 2020 na recepci Chvalského zámku.

Podrobnější informace na: www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce nebo u produkční Kláry Tökölyové na: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz.

Prev Krizová linka pro občany Počernic
Next NOVÉ ZMĚNY OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020