Začátek školního roku na ZŠ Ratibořická

Začátek školního roku na ZŠ Ratibořická

V pátek 2. září 2016 se na naší škole uskutečnila akce „Hra na pravidla“. Této hry se zúčastnili žáci 2. – 9. tříd.  Žáci měli za úkol obejít šest stanovišť, splnit zadaný úkol a poté získat malou plástev, na které bylo napsáno vždy jedno pravidlo.

zacatek1

Například na jednom stanovišti jsme hráli na tichou poštu. Ve dvou skupinách jsme soutěžili, kdo dokáže nejrychleji a nejpřesněji doručit informaci. Z toho nám vyplynulo pravidlo – Nasloucháme si.

Nebo jsme na jednom stanovišti měli za úkol vždy vybrat jen jednu možnost z nabízených dvou. Z toho nám vyplynulo pravidlo – Zodpovídáme za svá rozhodnutí.

Ze všech šesti pláství se pak složila pravidla pro celou školu a každá třída je má ve své kmenové třídě vyvěšena.

Tímto bychom rádi poděkovali vedení školy za hezký nápad a všem učitelům za skvělou přípravu tohoto  dne, který jsme si užili.

zacatek2

Za ZŠ Ratibořická Marie Mrštinová z 8.A, Natálie Vosmíková a Lucie Volfová z 8.B

Prev Partnerství měst je pokračováním v dialogu a porozumění druhým
Next Primy v Českém ráji