Žádost o kompostéry na bioodpad

Žádost o kompostéry na bioodpad

Hlavní město Praha v zastoupení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, se rozhodlo využít 68. výzvu Operačního programu životní prostředí a podat žádost ve věci nákupu kompostérů. V rámci projektového záměru se předpokládá nákup asi 2000 ks. Tento počet je pouze orientační, prioritou je poskytnutí kompostéru s předpokládaným objemem 800 až 1400 litrů (podle toho, zda bude jednokomorový nebo dvoukomorový) s kvalitativními znaky, které umožní kvalitně kompostovat. Žádost bude pro město zpracovávat společnost ISES, kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kluzová.

V rámci projektového záměru je třeba zjistit závazný zájem konkrétních žadatelů, kteří vyplní internetový formulář s žádostí o kompostér http://www.odpadovecentrum.cz/zadost-o-komposter V rámci formuláře je vždy nutné vybrat: Adresa umístění kompostéru: „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“

O kompostéry může žádat kdokoliv z fyzických osob (občanů), kterým vzniká rostlinný bioodpad, a mají možnost umístit kompostér na vhodném místě. Např. rodinný dům se zahradou, bytová jednotka s předzahrádkou v bytovém domě, apod. Pokud se jedná o zájem SVJ nebo bytových domů je potřeba, aby kompostér byl napsán na konkrétního člověka (tzn. ne na SVJ nebo BD).

Pokud nebude žádosti ze strany SFŽP vyhověno, nepředpokládá se, že by akce byla realizována. Pokud MHMP obdrží prostředky, předpokládá se převzetí kompostérů kolem léta 2018.

Možnost registrace bude do naplnění počtu žádaných kompostérů. V případě zájmu proto žádost vyplňte, co možná nejdříve.

fresh-2386786_960_720

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

Prev Rekonstrukce České pošty
Next Marek Rauchfuss se nominoval na Mistrovství světa!

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment