Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

S účinností od 1. července 2022 platí na celém území hl. m. Prahy nová vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyšlo vstříc požadavku Městské části Praha 20 a výrazně se zvýšil počet veřejných prostranství a veřejně přístupných míst, kde již není možné beztrestně konzumovat alkoholické nápoje. Navíc oproti předchozí úpravě bude postižitelné i zdržování se na vymezeném veřejném prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.

Obecně je zakázána konzumace alkoholických nápojů či zdržování se s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem na dětských hřištích a v jejich bezprostředním okolí; 100 metrů od škol a školských zařízení; 100 metrů od zdravotnických zařízení a v okruhu 100 metrů od stanic metra. Stejný zákaz platí i pro nástupní ostrůvky, nástupiště a zastávky MHD, a to včetně přístřešků. Naopak se zákaz nevztahuje na prostory restauračních zahrádek a předzahrádek, místa přiléhající ke stánkům, ve kterých jsou prodávány alkoholické nápoje a samozřejmě na všechna místa, která nejsou veřejným prostranstvím, tedy například obchody, restaurace, soukromé zahrady. Zákaz se nevztahuje také na konzumaci alkoholu během časově omezených kulturních či sportovních akcí, jako jsou například vinobraní, posvícení, sousedské slavnosti, food festivaly apod. Další výjimku z tohoto zákazu představují silvestrovské a novoroční oslavy ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

Vedle zmíněných obecně vymezených místech Zastupitelstvo hl. m. Prahy na návrh Městské části Praha 20 zakázalo konzumaci alkoholu a pobývání s otevřenou lahví či jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj na dalších konkrétněji určených místech, např. v bezprostředním okolí supermarketů Penny, Albert, Lidl a to včetně parkovišť, v parcích u Hornopočernického divadla či v Houslovém klíči, v parcích u Základní školy Ratibořická, v okolí kapličky ve Svépravicích, na Křovinově náměstí a Nolčově parku, na Baroňáku, v okolí vlakového nádraží Horní Počernice nebo u Biologického a Xaverovského rybníka. Obdobný zákaz platí i ve vnitroblocích a bezprostředním okolí panelových domů např. ve Lhotské, Běchorské, Ruprechtické, Pavlišovské, Chodovické, Ratibořické a Běluňské ulici. Přesná místa, kde uvedený zákaz platí, je uveden ve vyhlášce hl. m. Prahy číslo 9/2022 Sb. hl. m. Prahy. Magistrát též připravuje interaktivní mapu se zobrazením konkrétních míst či oblastí, na které se zákaz konzumace alkoholických nápojů vztahuje.

Porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných místech či pobývání na vymezených prostranstvích s otevřenou lahví či jinou nádobou obsahující alkoholický nápoj je přestupkem, za který může být na místě udělena pokuta až 10 000 Kč, ve správním řízení až 100 000 Kč. Tento přestupek může na místě řešit či zadokumentovat Městská policie hl. m. Prahy či Policie České republiky, kterým je možné oznámit porušování zákazu na známých tísňových linkách 156 či 158.

Milan Hejkrlík, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

 

Prev Simulace Evropského parlamentu
Next Informace pro voliče s onemocněním COVID-19