Zápis do kroužků DDM

Zápis do kroužků DDM

V souvislosti s novým nařízením GDPR, které se týká ochrany osobních údajů, přechází i náš dům dětí a mládeže na novou databázi. Vaše osobní údaje budeme chránit stejně pečlivě jako dosud, jen tato nová databáze bude navíc schopna sledovat kdy, jaké a z jakých důvodů byly využity vaše osobní údaje, abychom vám toto mohli sdělit vždy, když se nás na to dotážete. 

boy-160168_1280
S tím souvisí i změny v přihlašování do kroužků. Na našich webových stránkách:

www.ddm-hp.cz (také připravujeme nové, hezčí, přehlednější) najdete od září 2018 odkaz na klientské centrum, kterým budete svůj účet u DDM spravovat. Váš postup při přihlašování můžeme rozdělit do několika kroků:
Krok 1 – registrace uživatele
V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele, který najdete zde: https://ddm-hp.iddm.cz/prihlaseni, klikněte na „nový účet“, poté vyplňte svůj platný e-mail a heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Pokud už v databázi vaše děti jsou, registrujte se na tu e-mailovou adresu, kterou známe (ta, na kterou vám přišel tento e-mail). Další práce pak pro vás bude jednodušší – některé údaje budete mít předvyplněné. Poté na váš e-mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již registrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.
Krok 2 – aktualizace údajů účastníků nebo zadání nových účastníků 
Jestliže už k nám některé vaše děti chodily (případně vy sami), uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. přehledu účastníků. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu …). Jste-li přesvědčeni, že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální e-mailovou adresu. V takovém případě systém děti nedokáže k vaší registraci přiřadit. Kontaktujte prosím kancelář DDM, abychom to dali do pořádku. Jste-li noví zájemci (nebo máte další děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.
Krok 3 – výběr kroužku (akce nebo tábora) pro přihlášení 
V menu vyberete položku kroužky (akce, tábory). Zobrazí se vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne, či místa konání). Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.
Krok 4 – přihláška
Nyní už zadáváte předběžnou přihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit na pololetí nebo na celý rok. Dále vyberte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo s doprovodem. Vyplňte odpovídající typ školy (případně předškolní dítě, nebo dospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka, a také na typu činnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné, a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád domu dětí a mládeže najdete na webu DDM, popřípadě je k nahlédnutí na nástěnce v DDM. Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „úvod“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek, a také stavu jejich úhrad.
Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete e-mailem informaci o jejím schválení, a také o vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu (případně vám ji můžeme vytisknout v kanceláři DDM). Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet DDM. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky.

V tuto chvíli si tedy zatím zkuste vytvořit registraci uživatele v našem systému, v případě nejasností jsme opět v  DDM poslední týden v srpnu. Během letních prázdnin pracujeme na pobytových a příměstských táborech, nebo čerpáme dovolenou.

Přihlašovat se nově do všech kroužků bude možné stejně jako každý rok až od září. Konkrétně od

  1. 9. 2018 od 9.00 hod. Nabídka všech kroužků na školní rok 2018/2019 bude zveřejněna nejpozději 31. 8. 2018 na našich webových stránkách.

Děkuji vám za spolupráci v tomto školním roce, přeji krásné prázdniny plné nevšedních zážitků a těším se na setkání ve školním roce 2018/2019.

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

 

Prev Dny s Karlem Zemanem na Karlínské scéně Regina: 3. a 22. července
Next Letní dětské tábory s DDM