Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol
Dny otevřených dveří v mateřských školách se uskuteční v následujících termínech:

 
Mateřská škola „U Rybníčku”, Praha 9 – Horní Počernice,  Křovinovo nám. 115    

 

 • 10. 3.dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 

Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900            

 

 • 11. 3.dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44      

 

 • 12. 3.dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.

  Zápis do mateřských škol

  bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

  4. a 5. května

  od 13.00 do 17.00 hodin

  Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (pro školní rok 2020/2021 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2020 dovrší pátý rok věku).

  Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápisu do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání” a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

  Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §34a, odst. 2).

  Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy“.

   

  Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a školství

 

Prev Zápis do prvních tříd základních škol
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA