Zápis do prvních tříd základních škol

Zápis do prvních tříd základních škol

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních tříd základních škol v Horních Počernicích pro školní rok 2022/2023.

Zápis bude probíhat prezenčně ve všech školách v termínu:

  1. a 5. dubna 2022

              od 13.00 do 17.00 hodin

 Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

 Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

 Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

 Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

  1. dubna 2022

od 14.00 do 17.00 hodin

 Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83

škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den otevřených dveří. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve všech základních školách v Horních Počernicích. Pro školní rok 2022/2023 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Zákonní zástupci, kteří doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkazu rodičů).

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §36, odst. 4).

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice Rodiče a děti – Školství – Základní školy.

 

Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a  školství

Prev Masopust
Next