Zapojte se do Obalové výzvy

Zapojte se do Obalové výzvy

Obchody běžně nabízejí výrobky v obalech, které jsou z poloviny nebo dokonce i z větší části prázdné – prací prášky, sušenky, vitamíny, tablety do myčky… Také se divíte, proč? Větší obaly zkrátka lépe prodávají. Zároveň však klamou spotřebitele a mají negativní dopady na životní prostředí. Institut pro udržitelný rozvoj požaduje od výrobců a prodejců, aby dodržovali zákon a nadměrné obaly svých výrobků redukovali. Do Obalové výzvy se mohou zapojit všichni spotřebitelé a vyhrát inspirativní knihy.

Zákon o obalech v rámci prevence vzniku odpadů ukládá výrobcům a prodejcům, aby hmotnost a objem obalu výrobku byly co nejmenší. „Praxe však bývá odlišná, častý nepoměr mezi obalem a skutečnou velikostí výrobku klame nás – spotřebitele, navíc zcela zbytečně zatěžuje životní prostředí,“ uvádí Dana Janatová, projektová manažerka institutu.

Z obalu, který má chránit výrobek, se totiž velmi záhy stává odpad. Velký obal rovná se velký odpad, to vidí každý. Používáním nadměrných obalů však dochází také k neefektivnímu využívání kapacit skladů a kamionů, které přepravují místo zboží vzduch, absolvují více jízd, a tím zatěžují dopravní infrastrukturu a ohrožují naši bezpečnost. Zároveň spotřebují více nafty, jejíž spalování uvolňuje do ovzduší škodlivé emise zhoršující naše zdraví i klimatickou změnu. Všechny tyto dopady je nutné přičíst navrch k obalové zátěži.

„Usilujeme o to, aby se nadměrné obaly postupně přestaly používat. A spoléháme i na pomoc spotřebitelů: přijměte Obalovou výzvu a posílejte nám fotky zcela nesmyslných či zbytečně velkých obalů. Tři z vás, kteří zašlou nejvíce opodstatněných podnětů, odměníme inspirativní knihou o udržitelném životním stylu,“ říká Dana Janatová.

„Podněty od spotřebitelů průběžně vyhodnocujeme a vybrané výrobky z databáze včetně výpočtů jejich negativních vlivů předkládáme výrobcům a obchodním řetězcům jako podněty ke změně,“ doplňuje Janatová.

Soutěž potrvá až do konce září. Veškeré informace o Obalové výzvě, databázi výrobků, formuláře pro zasílání fotek i zajímavé online kvízy k tématu jsou dostupné na webu institutu: www.ipur.cz.

Tento článek vznikl v rámci projektu Obalová výzva, který je realizován s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, hlavního města Prahy a Libereckého kraje. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP, hlavního města Prahy a Libereckého kraje.

Prev Rozhodněte o nejlepším adaptačním opatření na změnu klimatu
Next VE ČTVRTEK 12. 8. 2021 BUDE OMEZEN PROVOZ ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU