Září v DDM

Září v DDM

NABÍZÍME

Volná místa v kroužcích

Stále probíhá zápis do našich kroužků. Nabídku všech našich kroužků naleznete na www.ddm-hp.cz, kde se můžete zároveň i přihlásit. Nově přidáváme kroužky:

Expedition guide academy: Hlavním cílem kroužku Expedition guide academy je vzbudit v dětech zábavnou formou zájem o geocaching, turistiku, přírodu a sport. Děti se časem naučí pravidlům, jak se pohybovat ve skupině, ať už při výletu do lesa nebo při výletu v horách a nebo při výpravě na řece. Všechny teoretické poznatky si také vyzkouší při realizaci výletů, na jejichž přípravě se budou samy aktivně podílet. Děti se také naučí lépe vzájemně komunikovat a spolupracovat.

Cirque du parc: Kroužek je určen pro děti, které by se rády naučily základy akrobacie, chůze po slack-line, základy parkouru a žonglování. Hodiny probíhají se zvýšeným důrazem na bezpečnost účastníků pod vedením zkušeného pedagoga s mnohaletou praxí v oboru.

Další nově přidané kroužky (popisky k jednotlivým kroužkům jsou uvedeny na našich webových stránkách):

– Svět okem objektivu

– Příběh umění

– Grafický design

– Přírodní tvoření

– Korálková dílna

– Umění tvořit

Zahájení výuky v DDM

Pravidelná výuka v kroužcích bude zahájena v týdnu od 13. 9. 2021, pokud u popisu kroužku na našich webových stránkách není uvedeno jiné datum zahájení.

Nabídku našich nepravidelných aktivit, např. výtvarné a rukodělné dílny, cyklovýlety, lyžařské školy, exkurze, výlety do přírody, soutěže apod. najdete v průběhu školního roku na našich webových a facebookových stránkách. Nezapomeňte proto tyto stránky pravidelně sledovat, ať vám žádná zajímavá aktivita neuteče.

Turisťáky

Pojďte s námi v září a v říjnu na první dva chystané turistické výlety – Turisťák – Hradiště Šárka, více informací najdete na https://www.ddm-hp.cz/akce/955-turistak-hradiste-sarka

a

Turisťák – Dívčí hrady, více informací najdete na https://www.ddm-hp.cz/akce/956-turistak–divci-hrady.

Vstupné symbolických 30 Kč za akci. Dopravu po Praze si účastníci hradí sami.

OHLÉDNUTÍ

Během letních měsíců jsme s dětmi absolvovali celkem 10 táborů. Z toho 5 příměstských táborů, mezi které jsme letos nově zařadili i příměstský tábor s výukou angličtiny Let´s Learn English. 5 táborů bylo pobytových s různým zaměřením – všeobecný, sportovní, florbalový, výtvarný a střelecký. Ze všech táborů si děti přivezly spoustu krásných zážitků.

Prev Jaká opatření platí od 1. září
Next Veletrh volnočasových aktivit