Zařízení ke sběru, výkupu a krátkodobému skladování odpadů ze stavební činností

Zařízení ke sběru, výkupu a krátkodobému skladování odpadů ze stavební činností

Vážení občané,

dne 3. 4. 2018 obdržel Úřad MČ Praha 2 oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záměr „Zařízení ke sběru, výkupu a krátkodobému skladování odpadů ze stavební činností, parc.  č. 4036/168 a 4036/6,k ú. Horní Počernice“.

Oznámení se nachází také na portále www.cenia.cz/eia pod kódem záměru PHA1069.

V tištěné podobě do něj mohou zájemci nahlédnout na Odboru životního prostředí a dopravy v úředních hodinách.
Věra Bidlová

1069-1-pruvodni-dopis
1069-1-informace
Prev Stavební akce s dopadem na dopravu v hlavním městě od 3.4.2018 do 15.4.2018
Next Podaná ruka: Chemgarden