Zárubní zeď

Zárubní zeď

V březnu byla vypsána veřejná zakázka na akci „Zárubní zeď – Podůlší“, která zabrání sesuvu stráně v ulici Podůlší a zároveň ochrání vzrostlý dub letní nacházející se ve svahu. Součástí této akce je odvodnění zdi odvodňovacím žlabem zaústěným do vsakovacího objektu. Stavba zárubní zdi bude realizována s ohledem na následnou druhou etapu, která bude zahrnovat rekonstrukci komunikace a přeložku kabelů ze sloupů pod zem.

Prev Nové komunikace
Next Pomáhat uprchlíkům bude třeba i nadále