Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2017

Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2017

RMČ Praha 20 schválila, s účinností od 1. 1. 2017, svým usnesením č. RMC/74/6/0534/16 ze dne 6. 12. 2016 „Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 v roce 2017 (dále jen „zásady“). Dle zásad bude MČ Praha 20 ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové aktivity. Jedná se o veřejnou finanční podporu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané písemné žádosti na předepsaném formuláři a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace (žadatel) a poskytovatelem dotace (MČ Praha 20) na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí individuální dotace, a to v souladu s § 10a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se schválenými zásadami.

Žádosti o individuální dotace budou přijímány v termínu od 1. 1. 2017 a kdykoliv v průběhu roku 2017, nejpozději však do 31. 10. 2017.

Pro žadatele o individuální dotaci jsou zásady a předepsané formuláře zveřejněny na www.pocernice.cz v sekci: „Městská část“-„Dotace a granty“-„Individuální dotace pro rok 2017“.

Pro bližší informace (k dispozici též na vývěsce OSVŠ Jívanská ul., č. p. 635) lze kontaktovat:

paní Michaelu Vedralovou, tel.: 271 071 774, michaela_vedralova@pocernice.cz

Ing. Moniku Brzkovskou, tel: 271 071 640, 604 554 194, monika_brzkovska@pocernice.cz

 

Helena Víchová

Prev Ratibořické schválili grant TEPS
Next My tři králové...

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment