Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2019

Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2019

RMČ Praha 20 schválila s účinností od 15. 3. 2019 „Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 v roce 2019“ (dále jen „zásady“). Dle zásad bude MČ Praha 20 ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové aktivity. Jedná se o veřejnou finanční podporu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální dotaci lze poskytnout pouze na základě řádně podané písemné žádosti na předepsaném formuláři a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace (žadatel) a poskytovatelem dotace (MČ Praha 20) na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí individuální dotace, a to v souladu s

  • 10a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se schválenými zásadami.

Žádosti o dotace budou přijímány v termínu: pro celoroční činnost od 15. 3. 2019 do 30. 6. 2019 a pro jednorázové akce v termínu od 15. 3. 2019 do 31. 8. 2019. Pro žadatele o individuální dotaci jsou zásady a předepsané formuláře zveřejněny na: www.pocernice.cz v sekci: „Městská část“-„Dotace a granty“-„Individuální dotace pro rok 2019“.

Pro bližší informace lze kontaktovat paní Michaelu Vedralovou, tel.: 271 071 774, michaela_vedralova@pocernice.cz

 

 

Prev Zaostřeno na „Stodolu“
Next DRUHÉ KOLO DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO SENÁTU PČR