Zástávky na znamení už naposledy aneb jak to bylo doopravdy

Zástávky na znamení už naposledy aneb jak to bylo doopravdy

V našem zpravodaji v rubrice příspěvky zastupitelů se již napsalo o problematice zastávky na znamení již spousty názorů, ale pojďme si projít vše od začátku.

1. 3. se sešli zástupci ROPID Praha-Ing.Fejfar a Ing.Chmela s paní starostkou s místostarostou, která si stěžovala, že je nepřehledný systém v režimu na znamení. Návrh ROPIDu bylo, že není problém si požádat o sjednocení režimu zastávek, dopis odešel 2. 3. 2017. Slib ROPIDu byl, že to bude hotovo do začátku prázdnin, to se však nestalo a až v srpnu ROPID sdělil, že nový režim bude až od neděle 3. 9. 2017.

ROPID uváděl, že tímto sjednocením se zlepší plynulost provozu, zmenší zpoždění i úspora pohonných hmot. Během září se řešily problémy, že je málo tlačítek v autobusech, zejména na lince 224 i to, že jsou řidiči arogantní, ze strany řidičů i projíždění zástavky, i když na nich stáli občané. Řidiči jsou povinni zastavit. Postupem času se i tyto problémy řešily a lidé si zvykli na to, že si musí stisknout tlačítko a autobus zastaví. Máme i pozitivní ohlasy ke změně a pokud kolegové zastupitelé chtějí řešit tento problém opakovaně, již bylo napsáno dost ve zpravodaji.

Pojďme řešit další problémy života v Horních Počernicích a berme to tak, že vše se dá řešit vzájemnou komunikací. Považuji tento problém vyřešený.

Hana Moravcová, starostka

Prev Vánoční tvořivé dílny na Stoliňské
Next Poděkování za Ostravu