Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Vážení občané,

dovoluji si Vám oznámit, že se dne 27.11. obdržel Úřad městské části Praha 20 zápis z veřejného projednání  záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ a závazné stanovisko k témuž.

Do zápisu i závazného stanoviska je možné nahlédnout na www.cenia.cz/eia  pod kódem záměru MZP 472 nebo kdykoli v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.
Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

mzp_zapis_vp
mzp_zavazne_stanovisko
Prev Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích
Next Projekt Erasmus+ přivítal zahraniční pedagogy