Závěr roku v SOŠ

Závěr roku v SOŠ

Na výměnu do Španělska

Začátkem června se skupina jedenácti studentů druhých a třetích ročníků zúčastnila první části výměnného programu s naší partnerskou školou IES Rayuela v Móstoles nedaleko Madridu. Studenti byli ubytováni v rodinách, poznávali školní život ve Španělsku a navštívili města Madrid a Toledo. Všichni si to moc užili. Druhá část partnerské výměny proběhne začátkem prosince, kdy španělští kamarádi na oplátku navštíví Prahu. Už se na ně moc těšíme.

sos_vymena-spanelsko-ii

Přijetí na radnici

V úterý 6. června byli v Brožíkově síni na Staroměstské radnici slavnostně přijati studenti středních škol, kteří se v tomto školním roce úspěšně zúčastnili soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátem hlavního města Prahy. Mezi těmi, kteří se dostali do celostátních kol, byly i tři naše studentky – maturantka Andrea Ježková, Nikola Dosedělová ze třetího a Eliška Hluštíková ze druhého ročníku. Úspěch je o to cennější, že se děvčata svými úžasnými výkony prosadila mezi žáky gymnázií. Děkujeme za skvělou reprezentaci.

sos_staromestska-radnice

Jsme stříbrní!

Poděkování za vzornou reprezentaci patří také našim fotbalistům. V celoročním turnaji o Pohár Josefa Masopusta, jehož se zúčastnilo přes čtyři sta škol, se prokopali až do republikového finále. Ke zlatu chyběl opravdu jen krůček. Ještě několik minut před koncem finálového zápasu naši borci vedli, ale soupeři se podařilo vyrovnat. V penaltovém rozstřelu se pak štěstí přiklonilo na jeho stranu. Stříbrné medaile jsou neuvěřitelným úspěchem reprezentantů převážně dívčí školy. Děkujeme, hoši!

sos_pohar-masopusta

Návštěva věznice

V rámci výuky práva a veřejné správy se studenti třetích ročníků vypravili na exkurzi do věznice v Jiřicích. Seznámili se s místem výkonu trestu odnětí svobody, besedovali se zaměstnanci věznice a vězni samotnými, z nichž někteří si odpykávají dlouhé tresty za vraždu, znásilnění nebo loupežná přepadení. Z tváří našich žáků i jejich slov bylo zřejmé, že návštěva je přiměla zamyslet se nad významem dodržování práva, a stala se tak zároveň výbornou preventivní akcí.

sos_veznice-v-jireticich

Absolventi převzali vysvědčení

Na přelomu května a června převzali úspěšní maturanti všech osmi tříd čtvrtého ročníku svá maturitní vysvědčení. Tento slavnostní akt se odehrál tradičně v konferenčním sále a kromě absolventů samotných se jej k naší velké radosti zúčastnili také rodiče a přátelé maturantů. Nyní už nám nezbývá nic jiného, než popřát všem, kdo převzali doklad o absolvování studia, hodně štěstí a splnění všech snů.

sos_maturitni-vysvedceni

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev Cvičný požární poplach na ZŠ Stoliňská
Next Čtvrtý ročník májového cupu