ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR D – MÚK SATALICE – MÚK RADONICE: ZKAPACITNĚNÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR D – MÚK SATALICE – MÚK RADONICE: ZKAPACITNĚNÍ

Dne 7. 10. 2019 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy záběr zjišťovacího řízení na záměr D – MÚK Satalice – MÚK Radonice: zkapacitnění rozšířením na 6 pruhů, z něhož vyplývá, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č. 4100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí.

zaver-zjistovaciho-rizeni

 

Prev DOPRAVNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S UZAVŘENÍM UL. VE ŽLÍBKU od 7. 10. do 24. 10. 2019
Next PŘÍPRAVA VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ BĚCHOVICE - POŘÍČANY